Vad vill du som ordförande i Jägareförbundet?

Per Klingbjer har nyligen presenterats som valberedningens förslag till ny ordförande i Svenska Jägareförbundet. Valet av ny ordförande kommer upp på förbundets årsstämma senare i år, där nuvarande ordförande Torbjörn Larsson ska ersättas.

Jag får börja med att säga grattis till nomineringen. Hur känns det?

– Det känns kul, och bra. Jag måste säga att jag blev överraskad när valberedningen hörde av sig, men att tacka ja var inte särskilt svårt.

 

För många medlemmar i Jägareförbundet är du än så länge rätt okänd. Hur skulle du vilja presentera dig själv?

– Jag är 56 år, bor i Stockholm med familj och vuxen dotter. Jag har sedan barnsben haft ett stort friluftsintresse där jakten blivit allt viktigare, även om jag började jaga i vuxen ålder. Jag har ett stort samhällsengagemang och vill gärna jobba med sådant som är bra för Sverige. I Jägareförbundet och andra friluftsorganisationer finns min själ och mitt hjärta.

 

Vad är din bild av Jägareförbundet?

– Jag har följt Jägareförbundet som medlem. Det är en stor, viktig och kompetent organisation med ett mycket stort engagemang med viktiga grundpelare i frågor som rör natur, jakt och viltvård. Det är viktiga frågor även för Sverige, och gör att Jägareförbundet har en extremt viktig roll i samhället.

 

Du är medlem i förbundet, men har du varit aktiv som förtroendevald i någon form i förbundet tidigare?

– Nej, jag har aldrig haft ett uppdrag i förbundet. Jag har deltagit i några paneldiskussioner och seminarier som Jägareförbundet ordnat, bland annat i Almedalen och på Öster Malma.

 

Vad i din egen bakgrund ser du som viktigt i rollen som förbundets ordförande och hur ser du på uppdraget?

– Jag har inga kopplingar sedan tidigare, inget bagage eller något som jag behöver ta hänsyn till i det som varit. Jag har ställts inför liknande situationer tidigare där jag kommit i som helt ny i ett sammanhang och det har fungerat bra. Som ordförande har man det yttersta ansvaret för att samla och hålla ihop en organisation och i det här fallet också företräda jakten och jägarna. Jag vill lyssna in olika åsikter, men kan också ta beslut när det krävs.

 

Du är i dag ordförande i Svenskt friluftsliv. Kan engagemanget och dina ställningstaganden där hamna på kollisionskurs med Jägareförbundets ståndpunkter?

– Jag kommer att kliva av det uppdraget i april för att kunna lägga allt fokus på Jägareförbundet, och jag ser inga frågor där det kan krocka. Jag har tagit del av Jägareförbundets styrdokument och ställer helt upp på dem.

 

Om jag kliver in i rollen som förbundets ordförande är det fullt fokus på jakten och jägarna, medlemmarna och förbundet.

 

I flera sammanhang har du samarbetat med både samer, LRF och Naturskyddsföreningen. Det har efter nomineringen av dig väckt en debatt, bland annat på sociala medier, där valberedningens nominering av dig som ny ordförande ifrågasätts. Ser du några problem med dina kopplingar till andra intressen och intresseorganisationer i allmänhet, och de tre nämnda i synnerhet?

– Jag har inga kopplingar, och det är extremt viktigt för mig. Jag har samarbetat med många personer och organisationer i olika sammanhang i exempelvis debattartiklar, men kopplingar finns inte. Om jag kliver in i rollen som förbundets ordförande är det fullt fokus på jakten och jägarna, medlemmarna och förbundet.

 

Du har en lång rad olika uppdrag, och ordförandeskapet i Jägareförbundet kräver tidvis ganska mycket i form av tillgänglighet och närvaro. Kommer du att avsluta några av dina andra uppdrag, till förmån för ordförandeskapet i Jägareförbundet. Kort sagt, har du tid för ordförandeskapet?

– O ja, jag har tid. Som jag sagt kommer jag att kliva av mitt uppdrag som ordförande i Svenskt friluftsliv, men jag kommer att behålla min plats som styrelseledamot i första AP-fonden och en del uppdrag som är kopplade till min yrkesroll. Jag ser också styrelsens jobb som ett lagarbete där alla hjälps åt och jag är rätt bra på att delegera. Vi har alla olika roller.

 

Finns det frågor där dina personliga åsikter inte överensstämmer med Jägareförbundets?

– Nej, jag har följt Jägareförbundet som medlem och det är aldrig något som jag har reagerat på. Jag har också arbetat i branscher med frågor där det har funnits starka åsikter och jag är van att hantera den typen av avväganden.

 

För mig är det solklart att pengarna ska komma tillbaka till oss jägare på något sätt.

 

Förändringen av allmänna uppdraget kan påverka Jägareförbundet på många sätt. Vad är din bild av situationen?

– Det är en komplex fråga, men för mig är det solklart att pengarna ska komma tillbaka till oss jägare på något sätt. Politiska beslut måste vi förhålla oss till, men vi ska vara lösningsorienterade. Jag är ändå försiktigt positiv till organisationsbidraget, som ger en större frihet.

 

Vilka kommer att vara Jägareförbundets viktigaste frågor framöver?

– Jag måste lära känna organisationen som jag ska företräda och det är viktigt. Jag ska leda som medlemmarna vill, jag kommer i viss mån utifrån och vill lyssna in medlemmarnas åsikter. Men jag kan också ta beslut även om det är obekvämt. Med det sagt ska jag försöka träffa och föra dialog med så många som möjligt, styrelsen och länsföreningarna, och jag vill lyssna först innan jag pekar ut de viktiga frågorna.

 

Vilka frågor vill du driva som förbundets ordförande?

– Jag har ingen egen agenda eller egna ambitioner, än att leda förbudet som medlemmarna vill.

 

En fråga som under lång tid präglat förbundet, men också många jägares möjlighet att jaga, är förekomsten av varg och förvaltningen av varg i Sverige. Var står du i vargfrågan?

– Jag har ingen annan syn än förbundets. Så få vargar som möjligt. Vi ska ha en aktiv förvaltning som tar hänsyn till de människor som berörs.

 

En annan nog så viktig sak. Vad betyder jakten för dig, vad jagar du helst och var har du dina jaktmarker?

– Jag tycker om olika jaktformer, där det blir en hel del klövvilt i Mälardalen. Höjdpunkten är ändå rip- och skogsfågeljakten i Jämtland. Där jagar jag på statens mark ovanför Kolåsen och även runt Enafors, men i höstas var mycket avlyst och det är irriterande. Fjälljakten och allmogejakten är viktig för jägarna, men även för Sverige.

 

Jägareförbundets roll för natur, jakt och viltvård är en mycket viktig del av samhället.

 

Du nämner ofta Sverige och Jägareförbundets, medlemmarnas och jägarnas betydelse för samhället. Är det en viktig fråga för dig, och kommer du utifrån det perspektivet att prioritera det externa arbetet?

– Det bottnar i mitt samhällsengagemang där Jägareförbundets roll för natur, jakt och viltvård är en mycket viktig del av samhället. En ordförandes roll är i första hand att företräda jakten och jägarna, samla och hålla ihop förbundet, och att nyttja de olika roller som finns i organisationen för att nå framgång i frågor. Hålla ihop är en viktig fråga, tillsammans är vi starka, säger Per Klingbjer.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev