Läs också Iacobaeus ny ordförande i valberedningen