Läs också Så ska en ny förbundsordförande utses – intern referensgrupp utsedd