Läs också Vad vill du som ordförande i Jägareförbundet?