Läs också Han föreslås bli Svenska Jägareförbundets nya ordförande