Läs också Valberedningens ordförande: Fanns ett namn kvar