Årsstämman som även i år genomförs digitalt med Öster Malma som bas, kommer att innebära stora förändringar i styrelsens och valberedningens sammansättning. Foto: Martin Källberg

Stor förändring av valberedningen föreslås

Premium

Den turbulens som fram till nu kringgärdat Svenska Jägareförbundets ordförandeval avspeglas även i det förslag på ny valberedning som läggs fram för förbundsårsstämman den 5–6 juni. Till ny ordförande i valberedningen föreslås den tidigare förbundsstyrelseledamoten Anders Iacobaeus.
Nu förslås även att delar av valberedningen ska väljas på längre mandattid än ett år.

Valberedningen har en synnerligen viktig roll i all föreningsdemokrati, så även inom Svenska Jägareförbundet. Dess valberedning lägger fram förslag på styrelseledamöter och ordförande, men också förslag på arvodering för de olika förtroendeposterna.

Förslag på vilka som ska sitta i valberedningen tas fram av den så kallade beredningsgruppen, i vilken tre ledamöter ingår: KG Abramsson (norra valregionen), Olof Lublin (mellersta) och Kurt Andersson (södra).

 

Nya namn

Det förslag som beredningsgruppen nu lägger fram för årsstämman innebär en rejäl storstädning i valberedningen.

Av den nuvarande valberedningen, som består av totalt sju personer (inklusive ordförande) är det endast en – Frederik Kjellson – som finns med i det nya förslaget. Här ska även noteras att en valberedningsledamot, Jimmy Pettersson, avled tidigare i år.

 

Längre period

Anders Jacobaeus. Foto: Lars-Henrik Andersson

Anders Jacobaeus.

Till ny ordförande i valberedningen föreslås Anders Iacobaeus, tidigare ledamot i förbundsstyrelsen. För norra valregionen föreslås Karl-Johan Ottosson och Anna Kumpula Kostet, för mellersta Emil Stolpe Nordin och Jack Junel, och för södra föreslås Frederik Kjellson och Carl Dahlöf.

En annan nyhet som läggs fram för stämman är att delar av valberedningen föreslås väljas på längre mandattid än ett år.

 

Pågående arbete

I Svenska Jägareförbundets stadgar, § 11 står att ”Jägareförbundets årsstämma utser en valberedning för tiden till och med nästa ordinarie årsstämma.”

Detta berörs i förslaget till årsstämman, där beredningsgruppen skriver:

”För var och en av de föreslagna ledamöterna har mandattiden angivits. Detta är inte stadgereglerat, men av de uttalanden som årsstämman tidigare gjort, så har beredningsgruppen ändå förstått att det finns ett behov av att garantera viss kontinuitet i valberedningens arbete och för att säkerställa att den kunskap som succesivt tillförs valberedningen, kan hållas aktuell i det ständigt pågående arbetet i valberedningen.”

 

Valberedningen: Henry Sténson föreslås som ny ordförande i Jägareförbundet

Svagt intresse

I sitt förslag till årsstämman redovisar beredningsgruppen, i diplomatiska ordalag, att det varit tunnsått med förslag till valberedningsledamöter:

”Som representanter för vardera valregionen, har vi låtit länsföreningarna lämna förslag till ledamöter i valberedningen. Det underlag vi fått in, kan sägas vara begränsat till omfattning.”

 

Nominerade

Utöver de nu föreslagna till valberedningen redovisar beredningsgruppen även de övriga förslag som man fått in från Jägareförbundets länsföreningar:

Göran Eriksson, Örebro län (som ordförande), Britt-Marie Nordquist, Värmland, Marcus Gunnarsson, Kalmar län, Terese Bengard, Mitt Norrland (tackat nej), Emma Edberg, Norrbotten (tackat nej), Karl-Johan Jurss, Gotland.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev