Läs också Valberedningen: Henry Sténson föreslås som ny ordförande i Jägareförbundet