Svenska Jägareförbundet är i kris. Förbundets 22 länsföreningar är splittrade i två fraktioner med elva länsförbund på var sida. Foto: Martin Källberg

Historisk årsstämma: Jägareförbundet djupt splittrat

Premium

Svenska Jägareförbundet är efter årets stämma djupt splittrat. Ett sårskjutet förbund, som nyvalde ordföranden Peter Eriksson uttryckte det. Elva län mot elva län.
Birgitta Isaksson, ordförande för Jägareförbundet Norrbotten, varnar nu för medlemsflykt.

Årets förbundsstämma kommer gå till historien som den mest konfliktfyllda. Och där elva länsföreningar kände sig överkörda av resterande länsföreningar, också de elva till antalet, men med några fler ombud på sin sida. Antalet ombud per län baseras på medlemsantalet i respektive länsförening.

Peter Eriksson ny ordförande i Svenska Jägareförbundet

Grunden till konflikten handlar till stora delar om oenighet om vilka som skulle ta plats i förbundsstyrelsen och vem som skulle väljas till ordförande efter avgående Torbjörn Larsson.

 

Sténson mot Eriksson

Kort sammanfattat hade valberedningen föreslagit Henry Sténson till ny ordförande. Efter en jämn omröstning på årsstämman i går valdes i stället Peter Eriksson, ledamot i förbundsstyrelsen, till ny ordförande.

Svensk Jakt fick kännedom om kandidaturen kort före stämman. Samtliga ombud fick förslaget först på stämman, många ifrågasatte detta och menade att man inte hunnit informera sina medlemmar om vem motkandidaten till Sténson var. Några ombud kallade det för en kupp.

Sténson lämnade förbundsstyrelsen

När sedan elva länsföreningar försökte få Sténson vald som vanlig styrelseledamot förlorade man även den omröstningen samt omröstningen om att få in Birgitta Isaksson, Norrbotten och Anders Olsson, Värmland, i förbundsstyrelsen. Omröstningarna var jämna med bara några få ombuds övervikt.

 

Inget gemensamt uttalande

Under söndagen behandlades motioner och en proposition att se över Jägareförbundets stadgar. Tanken var också att stämman skulle enas bakom ett uttalande. Men splittringen och såren från föregående dags stämma var för djupa.

Redaktionskommittén för stämman försökte till en början skriva ihop ett uttalande. Det fanns dock flera synpunkter på det första utkastet och det märktes att flera stämmoombud hade svårt att ställa sig bakom ett uttalande.

– Vi genomled en dag i går som inte var speciellt trevlig. Det är svårt med ett gemensamt uttalande när vi har elva län som har stora stick i ryggen och de andra står med svärdet i handen, sa Birgitta Isaksson.

 

Stockholm i vågmästarroll

– Det känns totalt meningslöst att ställa sig bakom ett nonsensuttalande, sa Lars Persson, ordförande Jägareförbundet Skåne.

K-G Abramsson, ordförande Jägareförbundet Västerbotten:

– Det kommer krävas extraordinära insatser för att skapa samsyn och den enighet som krävs för att vinna medlemmarnas förtroende.

Olof Lublin är ordförande för Jägareförbundet Stockholms län, den länsförening som blev lite av en vågmästare under stämman eftersom det är det län som har flest ombud, fem stycken.

– Jag har full förståelse för de sår som det här kriget förorsakat. Det har blivit som det blivit och det gör ont hos oss alla, sa han och menade att det inte är någon mening att gå ut med uttalande som bara innehåller floskler.

 

Rejäl maktdemonstration

– Trots de meningsskiljaktigheter som kommit i dagen både inför och under stämman så är det mycket mer som förenar oss än skiljer oss åt, sa Torsten Nilsson, ordförande Jägareförbundet Uppsala.

– Vi måste gå vidare, men det är inte enkelt lämna allt bakom oss. Jag råkade själv ut för falsk ryktesspridning, sa Anders Olsson, ordförande Jägareförbundet Värmland.

Peter Nilsson, ombud för Jägareförbundet Skåne:

– Det vi upplevde igår var demokratins paradox, eller 52 procents tyranni över 48 procent. Man gjorde i går en rejäl maktdemonstration. Styrelsen måste sansa sig. Förlorar vi medlemmar på grund av detta så är det riktigt allvarligt.

 

Såren för djupa

Ulf Berg, ordförande för Jägareförbundet Dalarna, menade att i valen till förbundsstyrelse och ordförandeposten blev elva län överkörda och han såg ingen mening med ett gemensamt uttalande, och något sådant blev heller inte aktuellt.

Såren var för djupa.

– Sedan gårdagen har jag blivit överöst med mejl, sms och kommentarer från medlemmar som nu vill lämna förbundet. Vi har nu ett enormt arbete framför oss och vi måste sätta våra medlemmar i fokus, sa Birgitta Isaksson.

 

”Hoppas vi kan samlas”

Torbjörn Larsson, som suttit elva år i förbundsstyrelsen, avslutade stämman med att återigen be medlemmarna om ursäkt för den process som varit fram till stämman.

– Jag hoppas vi kan samlas igen.

”Vi förtroendevalda har brustit”

Samtidigt nämnde han att Jägareförbundet har en historisk tillväxt men att det finns stora hot mot jakten, och att många av de lagar och förordningar som berör jakten kommer från EU.

– Jag önskar styrelsen och alla länsordföranden lycka till.

 

”Aldrig så splittrat”

Peter Eriksson, nyvald ordförande, avslutade stämman:

– Jag är mycket väl medveten att hälften av er sett en annan ordförande. Det är med blandade känslor jag åtar mig det här uppdraget. Jägareförbundet har aldrig tidigare varit så här splittrat. Våra värsta fiender, jaktmotståndarna, gläds säkert åt ett sårskjutet Jägareförbund. De är nog riktigt nöjda.

– Både förtroendevalda och personal känner sig frustrerade och undrar vad som händer. Samtidigt har högsta ledningen slutat. Vi har ett enormt arbete framför oss. Jag hoppas vi kan lägga det här bakom oss, hur jobbigt det än är. Det måste få ta tid att läka de här såren, sa Peter Eriksson.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev