Peter Eriksson valdes som ny ordförande i Svenska Jägareförbundet. Foto: Lars-Henrik Andersson och Martin Källberg

Peter Eriksson ny ordförande i Svenska Jägareförbundet

Premium

Svenska Jägareförbundets årsstämma valde på lördagen Peter Eriksson till ny ordförande i förbundet.
Striden var jämn in i det sista. Den slutna voteringen utföll med 26 röster för Peter Eriksson, 21 för Henry Sténson.

Valet föregicks av en debatt som präglades av de motsättningar som sedan en lång tid tillbaka varit tydliga inom Jägareförbundet.

På den ena sidan: ”Team Sténson” som utgörs av elva länsföreningar.

På den andra: ”Team Eriksson”, med lika många länsförbund.

 

Stöd för Sténson

Bill Nelson, Jägareförbundet Kalmar län, stödde Henry Sténsons kandidatur.

– Det är ingen hemlighet att Henry Sténson initialt betraktades som en kandidat till ordförandeposten. Sedan tillsattes en referensgrupp, och jag tolkar det som att man ville styra om processen. Det uppfattades som att valberedningen inte klarade av sitt uppdrag.

– Vi har ställt frågan om varför så många länsföreningar absolut inte vill ha Henry Sténson som förbundsordförande, men vi har inte fått något bra svar, sa Bill Nelson.

Jägareförbundet Dalarna ställde sig också bakom Henry Sténson.

– Det här har blivit partipolitik, sa Ulf Berg, ordförande I Jägareförbundet Dalarna, och hänvisade till att Henry Sténson har ett förflutet inom Moderaterna.

Ulf Berg begärde också sluten omröstning i ordförandevalet.

 

Kritik på stämman

Linda Mattisson-Olsson, Jägareförbundet Blekinge, ställde sig också bakom Sténson.

– Det jag skulle vilja veta är varför man i flera månader har drivit kampanj mot Henry Sténson, och inte för sin egen kandidat? Jag har flera gånger ställt frågan, men inte fått något svar.

Lars Persson, Jägareförbundet Skåne, var kritisk mot det i ett sent skede framlagda förslaget:

– Det är ett märkligt och odemokratiskt förfarande att några minuter före stämman kasta fram en ny kandidat. Det har inte funnits någon möjlighet för oss att bilda oss en uppfattning om Peter Eriksson och hans lämplighet som ordförande, sa Lars Persson, som också yrkade på att ajournera omröstningen med hänvisning till att ombuden skulle få möjlighet att bilda sig uppfattning om båda kandidaterna.

– Jag kräver att vi får tid på oss för detta, för att kunna ta ett beslut som vi kan försvara för våra medlemmar.

– Jag vet inte hur vi ska kunna känna förtroende för en kandidat som vi inte ens fått chans att lära känna, ej mindre att presentera sig. Vi noterar att Peter Eriksson är tredjehandsvalet för att Henry Sténson inte ska bli vald, sa Lars Persson.

 

Fem i tolv

Även Anders Olsson, Jägareförbundet Värmland, stämde in i kritiken mot förslaget Peter Eriksson:

– Beklagligt. Det är inte lämpligt att lyfta in en ordförandekandidat på ”sittande stämma”. Det här är helt oseriöst, och inte rättvist heller mot Peter Eriksson – att kasta in en kandidat fem minuter före valet är oseriöst.

Peter Nilsson, Jägareförbundet Skåne, fyllde i:

– Oseriöst att slänga in en kandidat ”fem över tolv”. Vi i Skåne höll en hearing med både Per Klingbjer och Henry Sténson, för att kunna ta ställning till vilken kandidat vi ville stödja.

 

Frågor till kandidaten

Birgitta Isaksson, Norrbotten, ställde frågor direkt till Peter Eriksson:

– Jag skulle vilja veta om Peter Eriksson är en tillfällig lösning, tills man utlyser en extra stämma? Peter Eriksson tillbringar stora delar av året utomlands, har han den tid som krävs för uppdraget?

Peter Eriksson svarade:

– Jag förfogar själv över min tid, så om jag blir vald kommer jag att vara här så mycket som det behövs.

 

Striden om ordförandeposten efter avgående Torbjörn Larsson i mitten avgjordes till Peter Erikssons fördel. Henry Sténson, till vänster, fick se sig slagen med några rösters marginal. Foto: Martin Källberg

Avslog yrkande

Jägareförbundet Skånes yrkande om att ajournera ordförandevalet gick till votering, där 24 ombud röstade för och 25 ombud röstade emot ajournering.

Därefter vidtog sluten votering i ordförandevalet.

26 ombud valde att rösta för Peter Eriksson, 21 för Henry Sténson.

 

Ena och leda

Peter Eriksson valdes således, på ett år, till ny ordförande i Svenska Jägareförbundet.

– Det här blev hastigt påkommet det här, men jag ska göra allt jag kan för att ena förbundet, kommenterade den nyvalde ordföranden Peter Eriksson.

Henry Sténson fick också chansen att adressera årsstämman:

– Jag vill börja med att gratulera Peter Eriksson till ett otroligt viktigt uppdrag. Den svenska jakten har aldrig varit så utsatt som nu. Det är otroligt viktigt att vi samlar oss. Vi är inte varandras fiender. Fienden finns inte inom Jägareförbundet. Jag ber alla att tänka på att verka för det bästa för Jägareförbundet, viltet och våra medlemmar, sa Henry Sténson.

 

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev