Foto: Caroline Pettersson & Martin Källberg

”Valberedningen har ett stort ansvar”

Premium

Torbjörn Larsson lämnar Jägareförbundet i en tid av hårda interna strider. Som en reflektion på årets dramatiska stämma hoppas han att alla inblandade kan sansa sig.
– För förbundets och medlemmarnas skull. Alla måste ta sig förbi det här debaclet, säger Torbjörn Larsson.

Boo Westlund Publicerad 22 juni 2021 - 09:00

Torbjörn Larsson har suttit i förbundsstyrelsen i elva år, och varit styrelsens ordförande under åren 2017–2021. Själv beskriver han det som en ”jävligt rolig tid, jättekul och otroligt inspirerande”.

Samtidigt lämnar Torbjörn Larsson ett svårt sargat förbund, där inbördes strider hotar att förlama Jägareförbundets viktiga arbete i jaktliga frågor.

Hur ser han på sin och den tidigare styrelsens roll?

Hade förbundsstyrelsen på något sätt kunnat agera, eller agera annorlunda, för att förhindra en situation där två falanger går till öppen strid om makten över förbundet?

 

Stort ansvar hos valberedningen

– Vi kunde ha jobbat med tonaliteten i debatten, men i övrigt ligger det inte på styrelsen att föreslå nya ledamöter eller ordförande. Där har valberedningen ett stort ansvar, det är ett uppdrag valberedningen fått av medlemmar och årsstämman och det är ingen hemlighet att jag varit kritisk till hur valberedningen jobbat. Där kunde det skötts bättre, säger Torbjörn Larsson.

 

”Jag har försökt hålla mig ifrån det där, men jag är inte så säker på att de olika falangerna haft en tydlig linje.”
Torbjörn Larsson

 

Utåt sett har det i mycket handlat om valet av hans efterträdare, där enskilda personer och personliga motsättningar fått ett större utrymme än frågan om hur makt ska fördelas i Jägareförbundet.

Valet mellan ett mer centraliserat förbund eller större makt till länsföreningarna har inte varit lika tydlig.

– En intressant fråga, säger Torbjörn Larsson.

– Jag har försökt hålla mig ifrån det där, men jag är inte så säker på att de olika falangerna haft en tydlig linje. Kom också ihåg att vi ofta är oense i förbundet, annars hade vi inte behövt ett förbund.

 

Stadgefrågan skapade en spricka

Kampen om makten i förbundet har några år på nacken. Redan när den senare hårt kritiserade stadgeprocessen inleddes för några år sedan uppstod en spricka.

Flera länsförbund såg stadgeändringen som ett direkt hot mot Jägareförbundets grundläggande struktur.

 

Henry Sténson och Torbjörn Larsson. Foto: Martin Källberg

Där och då backade förbundsstyrelsen när det stod klart att motståndet var för omfattande. Men frågan har aldrig nått vägs ände, och fortfarande finns det enligt Torbjörn Larsson ett stort behov av att förändra Jägareförbundets stadgar.

– Förbundet behöver fortfarande nya stadgar som blir begripliga också för yngre människor. Nu har vi lappat och lagat under lång tid, och det är inte bra. Nuvarande stadgar är varken språkligt eller juridiskt tydliga, säger Torbjörn Larsson.

 

”Lätt att kritisera”

Under sina år som ordförande har Torbjörn Larsson varit ytterst ansvarig för hur flera viktiga frågor hanterats. Det har bland mycket annat handlat om fjälljakten, jakttiderna och inte minst allmänna uppdraget, där Jägareförbundet förlorade sin tidigare roll.

 

”Vi kan inte göra mer än det bästa vi gör. Duger inte det?”
Torbjörn Larsson

 

Än är det enligt Torbjörn Larsson för tidigt att bedöma resultatet av förbundets och styrelsens arbete, och han vill inte kommentera i sak hur förhandlingarna genomförts. Väl medveten om att det finns kritik återkommer han gärna till behovet av att alltid jobba faktabaserat, och att det också är en fråga om förtroende och tillit.

– Det är lätt att kritisera när man inte vet, men det är inte första gången vi krigar om det här. Vi kan inte göra mer än det bästa vi gör. Duger inte det? undrar Torbjörn Larsson.

 

Brist på insyn och insikt

Han har bilden av att mycket av kritiken bottnar i brist på insyn och insikt, där de mest kritiska inte har en aning om hur frågor förhandlats och beslut påverkats.

Så måste det enligt Torbjörn Larsson vara när Jägareförbundets representanter förhandlar i känsliga frågor. Den interna kommunikationen till medlemmarna offras för sakens skull.

 

Mässgeneral. Torbjörn Larsson arrangerar även jaktmässan Swedish Game Fair. Foto: Martin Källberg

Samtidigt hamnar allt mer av informationsflödet på sociala medier, baserat på känslor mer än fakta.

– En egen värld, som inte håller sig till fakta. Eller rättare sagt bygger på ett synsätt som om det fanns olika fakta, säger Torbjörn Larsson.

 

Samhällsacceptans avgörande

Jägareförbundet har inte lyckats hantera informationsflödet, men enligt Torbjörn Larsson är det ett pris han har varit villig att betala.

– Man tror sig veta, men det är inte där jag ska lägga krutet. Förbundet är en stark lobbyist, men det sämsta en lobbyist kan göra är att prata om hur man flyttar frågor, säger Torbjörn Larsson.

Det finns i samhället starka krafter som jobbar mot jakten och Jägareförbundet, och det måste förbundsledningen klara av att hantera.

 

”Förbundet är en stark lobbyist, men det sämsta en lobbyist kan göra är att prata om hur man flyttar frågor.”
Torbjörn Larsson

 

Enligt Torbjörn Larsson har man lyckats, och beviset är samhällets höga acceptans för jakt som enligt honom är helt avgörande för att lyckas föra fram Jägareförbundets förslag och åsikter.

 

Axdorff-affären satte spår

Rickard Axdorff. Foto: Boo Westlund

Samtidigt är medlemmarnas acceptans och tillit för styrelsens arbete lika viktigt. Det är en förtroendefråga, och där har den så kallade Axdorff-affären satt sina spår.

Rickard Axdorff fick lämna förbundsstyrelsen i samband med årsstämman 2020, och det ledde till ökade spänningar i förbundsledningen.

För Torbjörn Larsson handlar Axdorff-affären mest om förtroendet och tilliten för varandra, i styrelsen.

– Det blev jobbigt, vi hade en person som ljög under ett protokollfört styrelsemöte. Men vi hanterade det, som vi måste hantera alla frågor, det kommer med uppdraget, säger Torbjörn Larsson.

 

Skölds avgång: ”markering”

Under de elva år han suttit i förbundsstyrelsen anser han att Jägareförbundet reformerats och moderniserats, och han nämner Björn Sprängare, ordförande 2012–2017, och Bo Sköld, tidigare generalsekreterare, som två av de viktigaste personerna i den omdaningen.

 

Torbjörn Larsson och Bo Sköld. Foto: Lars Nilsson

– Bo Sköld har betytt mer än vad alla tror. Han har varit absolut avgörande i processen för att konvertera Jägareförbundet till en modern organisation, säger Torbjörn Larsson.

Många frågar sig varför Bo Sköld valde att avsluta sitt uppdrag som generalsekreterare dagen för årsstämman. Enligt Torbjörn Larsson handlar det om värderingar, och en vilja att markera inför stämman.

– Bosse kände att processen gick helt emot hans värderingar för hur han jobbar.

 

”Bo Sköld har betytt mer än vad alla tror. Han har varit absolut avgörande i processen för att konvertera Jägareförbundet till en modern organisation.”
Torbjörn Larsson

 

Men redan då måste Bo Sköld ha förstått att det fanns en majoritet för att Peter Eriksson som ny ordförande. Hade det inte varit ett stöd för Peter Eriksson om Bo Sköld varit kvar i sin roll som generalsekreterare?

– Det är inte bra för Peter, men en organisation ska klara att nyckelpersoner lämnar. Förbundet är större än varje förtroendevald och tjänsteman, men det är klart att det kommer att påverka tempot i hur olika frågor hanteras, säger Torbjörn Larsson.

 

Nominerad för FACE-fortsättning

Tiden som förtroendevald i Jägareförbundet är över. Torbjörn Larsson sitter fortfarande som ordförande i den europeiska jägarorganisation FACE, och han pratar hellre om den än om de interna striderna i Jägareförbundet.

 

Torbjörn Larsson har lämnat ordförandeposten i Svenska Jägareförbundet, men är alltjämt ordförande i europeiska jägarorganisationen FACE. Foto: FACE

Han sitter på sitt tredje av tre år, men han har av organisationens nomineringskommitté föreslagits för ännu en mandatperiod. Valet avgörs i september och Torbjörn Larsson har ännu inte bestämt sig för om han ska acceptera nomineringen.

Blir det inte så tänker han ägna sig åt jobbet som mässgeneral, egen förlagsverksamhet och ett utökat jordbruk.

Gården utanför Västerås har vuxit genom markköp, och där odlas idag spannmål på 175 hektar åker. Dessutom finns det 100 hektar skog som ska skötas.

 

”Jag har gjort mitt”

För egen del är han färdig med Jägareförbundet.

– Jag kommer alltid att vara en jägareförbundare, men jag har sett mitt uppdrag som en allmän tjänstgöring, och nu ska det bli kul att följa det hela utifrån. Jag har gjort mitt, säger Torbjörn Larsson.

 

Peter Eriksson (t.v.) efterträdde Torbjörn Larsson som Svenska Jägareförbundets ordförande vid den stormiga årsstämman 5–6 juni 2021. Foto: Martin Källberg

Han önskar den nya styrelsen och ordförande Peter Eriksson lycka till, och vill också lyfta att det alltid kommer nya och svåra frågor som måste lösas.

– Det går i skov, vi lever i en demokrati med många viljor, men vi måste alltid sätta medlemmarna och medlemsnyttan i fokus. Det är alltid det viktigaste och därför måste vi samlas i ett starkt förbund, säger Torbjörn Larsson.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Senaste nytt

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Mina artiklar

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev