Valberedningen med ordförande Jan-Olov Ragnarsson i spetsen har ett digert arbete framför sig när ny ordförande och ny styrelse ska vaskas fram. Foto: Lars-Henrik Andersson, Martin Källberg

Valberedningens utmaning: Nå enighet om namnförslagen

Premium

För Svenska Jägareförbundets valberedning handlar det nu om att få så bred uppslutning som möjligt bakom namnförslagen. Jan-Olov Ragnarsson, valberedningens ordförande, menar att det är en stor utmaning som kommer kräva många samtal med länsföreningarna.

Någon gång i januari 2021 kommer valberedningen presentera förslag på ny ordförande och förslag till styrelseledamöter.
– I februari är det ordförandekonferens och i april stänger vi dörren för diskussion och de som inte är överens om det förslaget har ju möjlighet att lägga egna förslag på årsstämman. Målsättningen är förstås att vi ska vara överens. Det kommer bli en öppen process. Vi kommer lägga ett förslag där vi motiverar varför vi föreslår personerna till de olika posterna. Det blir en ganska djup beskrivning över varför vi förordat de namn vi gjort. Sedan kommer det förankras hos länsordförandena. Det är något som kandidaterna också måste vara beredda på. Det blir lite av en valkampanj över det hela, men det är så man vill ha det inom förbundet, säger Jan-Olov Ragnarsson.

 

Intern lösning

Merparten av länsordförandena verkar vilja ha en intern lösning, alltså en ordförande som idag är aktiv inom Jägareförbundet, mest troligt som förtroendevald. En inte alltför vågad gissning är att valberedningen letar en kandidat bland ledamöterna i nuvarande styrelse eller i länsföreningarnas styrelser.
Jan-Olov Ragnarsson säger dock att valberedningen även tittar på en extern lösning.
– Men vi kan naturligtvis inte runda länsordförandenas åsikter utan vi måste förhålla oss till det de tycker, säger han.

 

Har ni intervjuat någon eller några om uppdraget som ordförande?
– Ja, det har vi gjort.

 

Hur många namn rör det sig om, som är aktuella i processen?
– Det vill jag inte kommentera, säger Jan-Olov Ragnarsson.
Ett namnförslag kommer även testas av med den referensgrupp som är bildad för att vara ett slags rådgivande organ till valberedningen.
I referensgruppen sitter tre länsordförande, representerande regionerna Norr, Mitt och Syd samt förre förbundsordförande Björn Sprängare.

Tidigare fanns även förbundets generalsekreterare Bo Sköld med som personalrepresentant i referensgruppen, men sedan den 19 augusti ingår Sköld inte längre i den gruppen efter att ha klivit av på eget initiativ.

Så ska en ny förbundsordförande utses – intern referensgrupp utsedd

Har Axdorff-affären påverkat valberedningens arbete på något sätt?
– Det har påverkat i så motto att det inte är bra att vi hamnat i en situation där vi har en vakant styrelseledamotpost. Vi kommer ha mycket mer kommunikation med länen nu och att vi har en hyfsat stark majoritet bakom det förslag vi kommer lägga fram. I april hoppas vi ha kommit så långt att vi inte har några motförslag utan att vi är överens, säger Jan-Olov Ragnarsson.

 

Finns det risk för en uppslitande debatt gällande främst vad gäller en ny ordförande med tanke på meningsskiljaktigheterna i Axdorff-affären?
– Det blir vår stora utmaning och huvudvärk att försöka luska fram vem och vilka namn man kan enas över, säger Jan-Olov Ragnarsson.

 

Fotnot: Artikeln har uppdaterats, med uppgiften att Jägareförbundets generalsekreterare Bo Sköld sedan den 19 augusti inte längre ingår i valberedningens referensgrupp, som personalrepresentant.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev