Rickard Axdorff.

Konflikten mellan länsföreningarna är tydlig efter att Rickard Axdorff tvingades lämna Svenska Jägareförbundets styrelse. Foto: Boo Westlund

Djup spricka i region Mitt efter ”Axdorff-affären”

Premium

Det råder en djup spricka mellan länsföreningarna i Jägareförbundets Region Mitt. Anders Olsson, länsordförande i Värmland, menar att det är allvarligt att regionen nu tappat en representant i förbundsstyrelsen.

Anders Olsson, ordförande i Jägareförbundet Värmland.

– Frågan om Axdorff borde inte ha lämnat styrelserummet. Det kravet tycker jag man kan ställa på en förbundsordförande, att hantera i styrelserummet med de inblandade och inte göra det till en stämmofråga, säger Anders Olsson.

Han säger vidare att han är tveksam till att det är förenligt med stadgarna att ha styrelseplatsen vakant.

– Det behöver man skyndsamt utreda. Jag har hört en tydlig kritik mot valberedningens agerande. Går man fram med en kandidat måste man förklara varför man gör det och ställa sig bakom den eller så drar man tillbaka sitt förslag. Många tyckte nog det var otydligt hur valberedningen resonerade, sen uppfattade jag att det fanns en bred kritik mot valberedningens arbete, säger Anders Olsson.

Han fortsätter:

– Om man nu står bakom artikeln, och Torbjörn Larsson uttryckte ju själv på stämman att han kunde skriva under den. Varför är då alla så arga att vi skrev den här debattartikeln? Varför blir högsta förbundsledningen och tjänstemannaledningen så arga och upprörda över en debattartikel som slår fast det vi tidigare sagt inom Jägareförbundet? Det är jättemärkligt.

 

Tydligt vägval

Anders Olsson berättar att anledningen till att debattartikeln skrevs var WWF:s debattartikel i mitten av juni, som var utformad som ett upprop för en ny rovdjurspolitik, och där WWF riktade en rad uppmaningar till alla de instanser och intressen – politiker, myndigheter, intresseorganisationer, med flera – som på olika sätt berörs av rovdjursfrågan.

– Vi ställde frågan om inte förbundet bör svara på det, bemöta det och tydliggöra var förbundet står i frågan. Vi har fått mycket positiv respons på vår debattartikel, som många anser var ett tydligt ställningstagande för var förbundet står i vargfrågan.

 

Föreslog samarbete med WWF

Efter debattartikeln hölls en form av krismöte i Västerås dit debattskribenterna var inbjudna. På mötet deltog förbundsordförande Torbjörn Larsson och generalsekreterare Bo Sköld samt på länk Björn Sprängare, som presenterades som valberedningens representant, och styrelseledamoten Mikael Samuelsson, som ansvarar för rovdjursfrågorna inom förbundsstyrelsen.

– Björn Sprängare propagerade för att vi skulle närma oss WWF och skaffa oss en stark internationell allianspartner, säger Anders Olsson.

Björn Sprängare kommer nu ingå i den referensgrupp som ska hjälpa valberedningen hitta en ny ordförande för Jägareförbundet.

– Vi fick en kollektiv utskällning vid mötet i Västerås. Vi ville ju bara diskutera de frågeställningar som vi lyfte fram i debattartikeln. Vi var på väg lämna mötet. Det var inget positivt möte. Förtroendet för ledningen ökade inte, kan jag säga.

 

Samarbete

Anders Olsson berättar att Rickard Axdorff hjälpte till att skriva debattartikeln, men att det gjordes ändringar i den.

– Det som var olyckligt var att Rickard inte stod för att han medverkat till den när han fick frågan på styrelsemötet. Samtidigt vet man ju inte vilken form av ledarskap som gällde då frågan ställdes på styrelsemötet.

 

Upprörd och kritisk

Johan Lundberg, ordförande Jägareförbundet Gävleborg.

En av de som skrev under debattartikeln var Johan Lundberg, länsordförande i Gävleborg. Han är dock starkt kritisk till Axdorffs agerande och har antytt att han inte stått bakom debattartikeln.

– Johan Lundberg har drivit en kampanj att få bort Rickard Axdorff, men även Britt-Marie Nordquist ur förbundsstyrelsen. Vi hade ett möte i region Mitt om det här, där en majoritet sa att vi ställer oss bakom valberedningens förslag. Men trots det fortsatte Torsten Nilsson (länsordförande i Uppsala län, reds. anm.) och Johan Lundberg driva frågan att få bort Rickard Axdorff ur styrelsen. De drev frågan så hårt att region Mitt nu har en försvagad ställning i förbundsstyrelsen, säger Anders Olsson.

Johan Lundberg:

– Förutom tonalitet i vissa delar i debattartikeln så står en majoritet av länsordförandena bakom den. Det här har ingenting med artikelns innehåll att göra. Det är en fråga om arbetsordning.

Han menar att det handlar om att det som sägs i styrelsen också ska kunna stanna där.

– Det handlar om hur man förhåller sig till styrelsearbetet. Ljuger man på ett styrelsemöte har man inte i styrelsen att göra. Allt grundar sig egentligen i Jägareförbundets värdegrund: öppenhet, respekt och ansvar.

Johan Lundberg säger också att man i region Mitt inte var överens om att stå bakom valberedningens förslag.

 

Hur ser du på att region Mitt nu saknar en representant i styrelsen?

– Det är allvarligare att man ljuger på ett styrelsemöte och inte håller sig till arbetsordningen, säger Johan Lundberg.

 

Möte innan stämman

Torsten Nilsson, ordförande i Jägareförbundet Uppsala län.

Torsten Nilsson, ordförande för Jägareförbundet Uppsala, berättar att ordförandena i Region Mitt hade ett möte veckan innan förbundsstämman.

– I det läget hade vi en ganska klar uppfattning inom Region Mitt att Rickard Axdorffs agerande var något som vi inte kände acceptans inför. Vi var också kritiska till hur valberedningen hanterat frågan. Jag hade förslag på annan kandidat och en annan ordförande för valberedningen. Därefter skulle var och en gå hem till sina respektive styrelser och förankra och propagera för det vi kommit överens om. Men sedan slocknade alla ledljus. Enigheten fanns inte kvar, säger Torsten Nilsson.

 

Anders Olsson säger att ni i Region Mitt ställde er bakom valberedningens förslag?

– Det var i ett väldigt tidigt stadium och hade ingenting att göra med den uppkomna situationen.

 

Hur ser du på att Region Mitt nu saknar en representant i styrelsen?

– Tomma stolar knarrar inte.

 

Kan du utveckla det?

– Vi har haft en illojal medarbetare i förbundsstyrelsen och nu är han exkluderad och jag ser inga problem med det. Nu har vi möjlighet att skapa harmoni och arbetsro i förbundsstyrelsen. Det här bidrar också till att läka de eventuella sår som uppstått.

 

Kan den här händelsen skada Jägareförbundet och kanske framför allt Region Mitt?

– Om Axdorff varit kvar hade det skadat förbundet, säger Torsten Nilsson.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev