fredag 12 april

Skarpt läge i blyfrågan – håller vallöftet?

Statsminister Ulf Kristersson kunde inte ha varit tydligare när han i Svensk Jakts partiledarenkät svarade på hur EU:s blyförbud skulle hanteras. Nu är tiden inne att leva upp till det!

18 oktober 2022

Ny regering: Det här har de lovat jägarna

Sveriges nya regering med landsbygdsminister Peter Kullgren (KD), justitieminister Gunnar Strömmer (M) och miljöminister Romina Pormoukhtari (L) har många svåra frågor att ta tag i. Inte minst på jaktens område, där politikerna har mycket att leva upp till efter alla löften och utfästelser till jägare och skyttar.

En kommande utredning ska föreslå att en ny jakt- och viltvårdsmyndighet tar över licensprövningen från Polismyndigheten.

14 oktober 2022

Inget fokus på jägare eller varg i Tidöavtalet

På fredagen presenterade SD, M, KD och L ett 62 sidor långt samarbetsavtal inför den kommande mandatperioden. Partierna vill se en utredning som ska föreslå en ny jakt- och viltmyndighet. Däremot nämns exempelvis vargfrågan inte alls.

25 september 2022

Sex saker som en ny regering bör göra

En ny ­regering kommer att utses och frågan är vad en sådan kan och vill uträtta för jägarna. Svensk Jakt gav Bernt Karlsson, tidigare jaktpolitisk redaktör på ­tidningen, i uppdrag att skriva en önske­lista över vad som bör göras.

1 september 2022

Inför valet: Partiledarnas svar på 12 viktiga jägarfrågor

Premium

Jakten har blivit alltmer politiserad. För hundratusentals väljare kan partiernas jaktpolitik avgöra hur de lägger sin röst i riksdagsvalet den 11 september.
Svensk Jakt har utökat sin traditionella valenkät och ställer inför årets val 12 aktuella jaktfrågor till partiledarna.

1 september 2022

Partiledarna om rättsväsendets skydd för jägare

Premium

Fråga 12 i Svensk Jakts partiledarenkät.Regeringen föreslår skärpta straff för djurrättsaktivister som begår brott mot lantbrukare och djurhållare. Jägare nämns inte i lagförslaget.
Ska hot och våld mot jägare omfattas av en sådan lagstiftning?

31 augusti 2022

Partiledarna om jaktbrott – terrorism

Premium

Fråga 11 i Svensk Jakts partiledarenkät. Regeringen arbetar med ett förslag från Riksåklagaren att jaktbrott mot rovdjur ska jämställas med de allra grövsta brotten.
Är jaktbrott ett så grovt brott att jägare och jaktlag ska bli föremål för åtgärder som används för att bekämpa terrorism?

30 augusti 2022

Partiledarna om älgförvaltning

Premium

Fråga 10 i Svensk Jakts partiledarenkät. Sedan den nya älgförvaltningen togs i bruk för tio år sedan har älgstammen minskat kraftigt, då skogsbolagen har utslagsröst och styr förvaltningen mot en allt mindre älgstam. Många jägare börjar misströsta.
Vad avser ditt parti att göra för att det ska vara möjligt att bedriva en meningsfull älgjakt i framtiden?

29 augusti 2022

Partiledarna om bly i ammunition

Premium

Fråga 9 i Svensk Jakts partiledarenkät. EU förbereder ett beslut om ett totalt förbud mot bly i ammunition. Hur ställer sig ditt parti till det?

28 augusti 2022

Partiledarna om vapen och skytte

Premium

Fråga 8 i Svensk Jakts partiledarenkät. En jägares vapengarderob får på sin höjd innehålla sex vapen, Polisen underkänner skjutbanor och orimliga miljöprövningar krävs, jägare blir på lösa grunder fråntagna sina vapen, handläggningstider för vapenlicenser är mycket långa. Detta i en tid då landet behöver rusta.
Hur vill du öka möjligheterna att bedriva civilt skytte och kunna utöva en effektiv jakt?

27 augusti 2022

Partiledarna om Viltvårdsfonden

Premium

Fråga 7 i Svensk Jakts partiledarenkät. Viltvårdsfonden består av pengar enskilda jägare betalar för sitt statliga jaktkort. Den skapades för att finansiera Jägareförbundets allmänna uppdrag.
Ska jaktkritiska organisationer få ta del av jägarnas pengar?

26 augusti 2022

Partiledarna om allmänna uppdraget

Premium

Fråga 6 i Svensk Jakts partiledarenkät. Jägareförbundet arbetar för att riksdagen i ett beslut 2023 lägger fast långsiktiga regler med ekonomiska förutsättningar för förbundets arbete, utan upphandling.
Ska Jägareförbundet återfå sitt allmänna uppdrag?

25 augusti 2022

Partiledarna om samebyarnas ensamrätt

Premium

Fråga 5 i Svensk Jakts partiledarenkät. Ska samebyar ska ha ensamrätt att upplåta jakten på statens mark ovan odlingsgränsen?

24 augusti 2022

Partiledarna om fjälljakten

Premium

Fråga 4 i Svensk Jakts partiledarenkät. Vilket är ditt partis budskap till alla de jägare som är oroliga att mista möjligheten att jaga i fjällen?

24 augusti 2022

Politiker till svars om varg: ”Vi har misslyckats”

Politiker i Värmland ställdes till svars vad gäller vargpolitiken när Jägareförbundet anordnade välbesökt möte.

23 augusti 2022

Partiledarna om vargarnas antal

Premium

Fråga 3 i Svensk Jakts partiledarenkät. Hur många vargar ska vi ha i Sverige?

22 augusti 2022

Partiledarna om vargstammens koncentration

Premium

Fråga 2 i Svensk Jakts partiledarenkät. Ska vargstammen minska där den är som tätast och beslut fattas nära de som berörs?

21 augusti 2022

Partiledarna om myndigheternas rovdjursförvaltning

Premium

Fråga 1 i Svensk Jakts partiledarenkät. Är du nöjd med hur myndigheterna, Naturvårdsverket och länsstyrelser, verkställer riksdagens beslut om rovdjursförvaltningen?

21 augusti 2022

Inför valet: Svensk Jakts partiledarenkät

Den 11 september är det riksdagsval i Sverige.
Svensk Jakt har som vanligt ställt aktuella jaktfrågor till partiledarna.

16 augusti 2022

”Regeringen struntar i de folkvalda i vargfrågan”

I maj i år beslutade riksdagen att sänka målet för storleken på den svenska vargstammen. Men trots det nya beslutet fortsätter regeringen att ge Naturvårdsverket direktiv efter den gamla politiken. Regeringen ignorerar därmed de folkvalda när de utformar sin vargpolitik, skriver fem moderata riksdagsledamöter.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev