Utifrån partiledarnas svar har Svensk Jakt-redaktionen tilldelat partierna tumme upp, tumme ner – eller varken eller (streck).

Partiledarna om älgförvaltning

Premium

Fråga 10 i Svensk Jakts partiledarenkät. Sedan den nya älgförvaltningen togs i bruk för tio år sedan har älgstammen minskat kraftigt, då skogsbolagen har utslagsröst och styr förvaltningen mot en allt mindre älgstam. Många jägare börjar misströsta.
Vad avser ditt parti att göra för att det ska vara möjligt att bedriva en meningsfull älgjakt i framtiden?

Moderaterna, Ulf Kristersson

– Vi vill fortsätta värna älgen som vårt stora högvilt, och att det ska kunna bedrivas en meningsfull jakt bredvid en hållbar skogsproduktion. Vi ser dock gärna en utvärdering av vad det nya älgjaktsystemet har resulterat i.

 

Kristdemokraterna, Ebba Busch

– Jägare, markägare, lantbrukare och samhället måste hitta en toleransnivå för viltskador som alla kan acceptera. Först då går det att reglera jakten på ett rimligt sätt.

 

Sverigedemokraterna, Jimmie Åkesson

– För att underlätta förvaltningen bör det vara samma förvaltnings- och skötselområden för både älg och kronvilt.

 

Liberalerna, Johan Pehrson

– Älgen är viktig i framför allt skogens ekosystem. Ekosystemen ska vara väl fungerande och älgstammens storlek behöver anpassas så att det målet nås. Vad det innebär är en vetenskaplig snarare än en politisk fråga. Jakten är den viktigaste metoden för att säkerställa att stammen växer eller minskar till den önskade nivån.

 

Centerpartiet, Annie Lööf

– Centerpartiet vill ge markägare och jägare mer inflytande i viltförvaltningen. Under vår tid i regeringen införde vi tre modeller för ökad samförvaltning: älgförvaltningsgrupper, viltförvaltningsdelegationer och nationella klövviltrådet. Det är viktigt att älgförvaltningens arbete utvärderas så att det säkerställs att de faktiskt ökat det regionala inflytandet och samförvaltningen. Ett minskat antal vargar skulle vara positivt för antalet älgar. Även skogsbruket behöver se över skogsbruksmetoderna för att minska älgskadorna.

 

Socialdemokraterna, Magdalena Andersson

– Våra värdefulla viltbestånd ska bevaras och nyttjas långsiktigt hållbart. Förvaltningen ska ske med hänsyn till både allmänna och enskilda intressen. Också här måste de ideella insatserna tillvaratas och utvecklas, till exempel inom ramen för det allmänna uppdraget. Vi vill också satsa på ökad kunskap. Det bör därför genomföras ökad rådgivning om både klövviltsförvaltning och skogsskötsel.

 

Miljöpartiet, Per Bolund

– Älgförvaltningen behöver utgå från ett brett ekosystemperspektiv och främja motståndskraft i naturen och klimatanpassning. Det behövs en bättre balans mellan vilt och fodertillgång. Problemen med betesskador är omfattande, men skogsskadorna har många orsaker. Felet är inte bara älgens, även om älgen tenderar att få hela skulden. Storskogsbrukets metoder behöver förändras, bli mer varierade och främja lövinblandning och klimatanpassning, det är bra för älgen också. Här krokar vi gärna arm med jägarna för uppdaterade, uthålliga metoder inom skogsbruket.

 

Vänsterpartiet, Nooshi Dadgostar

– Det räcker inte att bara reglera älgstammen för att minska skadorna på skog. Det blir inte bra. Vi anser att ett mer hållbart skogsbruk bör eftersträvas och att klövvilt och fodertillgång förvaltas parallellt. Vi tycker också att man måste öka precisionen när man uppskattar älgstammens storlek så att vi får en bättre älgförvaltning.

 

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev