Utifrån partiledarnas svar har Svensk Jakt-redaktionen tilldelat partierna tumme upp, tumme ner – eller varken eller (streck).

Partiledarna om rättsväsendets skydd för jägare

Premium

Fråga 12 i Svensk Jakts partiledarenkät.Regeringen föreslår skärpta straff för djurrättsaktivister som begår brott mot lantbrukare och djurhållare. Jägare nämns inte i lagförslaget.
Ska hot och våld mot jägare omfattas av en sådan lagstiftning?

Moderaterna, Ulf Kristersson

– Ja. De här brotten skapar stor otrygghet hos dem som utsätts. Vi vill skärpa straffen för angrepp mot jägare och göra en översyn av lagstiftningen om brott som utförs av våldsbejakande extremister mot lantbrukare, jägare och djurproducerande verksamheter.

 

Kristdemokraterna, Ebba Busch

– Ja. Den brottsliga djurrättsaktivismen måste bekämpas på alla områden. Straffen behöver skärpas för angrepp på jägare som bedriver eftersök på Polisens uppdrag och skyddsjakt med stöd av myndighetsbeslut.

 

Sverigedemokraterna, Jimmie Åkesson

– Vi lyfte som svar på lagförslaget bristen på skydd utanför de områden som fredas genom hemfridsbrottet och som framför allt drabbar jägare. Vi föreslår därför ytterligare straffskärpningar för dessa fall.

 

Liberalerna, Johan Pehrson

– Självklart ska hot eller hat inte accepteras mot någon person, och rättsväsendet ska ta alla hot mot person på allvar. Det är djupt allvarligt att jägare liksom andra personer utsätts för hot när de utför ett viktigt uppdrag i enlighet med gällande lagar och regler. Det är viktigt att observera att lagförslaget innebär en generell breddning av strafflagstiftningen för alla former av angrepp oavsett motiv och oavsett offer. Det handlar om att bredda bestämmelsen om hemfridsbrott så att en väsentligt större yta kring den egna bostaden fredas, liksom strängare straff för sådana brott som begås på ett sätt där människor utsätts för inbrott, hot, våld, skada på egendom eller andra hänsynslösa angrepp. Detta kan förstås också jägare utsättas för. Vi tittar just nu på lagförslaget i riksdagen, men om det finns luckor i lagen som gör att inte jägare omfattas vill vi ändra på det. Vi vill också se över sekretessbestämmelser vid beslut om skyddsjakt. Den sökande gällande skyddsjakt kan uppleva risk för trakasserier, men även den som överklagar beslut om skyddsjakt kan uppleva behov av sekretessbestämmelser. Det behövs en utvärdering av hur sekretessbestämmelser vid beslut om skyddsjakt har fungerat.

 

Centerpartiet, Annie Lööf

– Ja. Under många år har jägare i hela landet utsatts för våld och trakasserier i djurrättens namn. Samhället har ett ansvar att skydda jägare och Centerpartiet ser mycket allvarligt på djurrättsrelaterad brottslighet och anser att det är viktigt att politiken tydligt markerar mot sådant agerande. En viktig del är att vidta åtgärder för att minska förekomsten av djurrättsrelaterad brottslighet. Vi vill att eftersöksjägare ska kunna utföra ett uppdrag på Polisens begäran och i samhällets intresse, utan att utsättas för hot och våld. Den som ansöker eller utför skyddsjakt ska kunna få sin identitet skyddad.

 

Socialdemokraterna, Magdalena Andersson

– Den socialdemokratiskt ledda regeringen har föreslagit att det straffrättsliga skyddet mot hemfridsbrott och olaga intrång ska moderniseras och stärkas. Bland annat föreslås att straffen för brotten ska skärpas, att det ska införas nya brottsbeteckningar för grova brott och att det ska införas omständigheter som särskilt ska beaktas vid bedömningen av om ett brott är grovt. Det innebär ett stärkt skydd för bland annat jägare som inte sällan utsätts för sådana brott. Regeringen har även gett Naturvårdsverket i uppdrag att utreda behov av författningsändringar för att dels förhindra spridning av uppgifter om personer som kan inneha jaktvapen, dels förebygga hot och trakasserier riktade mot den som ansöker om skyddsjakt eller genomför beslutad jakt.

 

Miljöpartiet, Per Bolund

– Allt hat och hot som riktas mot jägare, lantbrukare och djurhållare är otroligt allvarligt. Det är inte med sådana metoder som ett gott samhälle byggs. Lagförslaget omfattar även jägare, det framgår tydligt av propositionen, och det tycker vi också att det ska göra. Därutöver har det gjorts skärpningar av straffbestämmelserna om olaga hot och ofredande i brottsbalken på senare år, som också syftar till att stärka den enskildas personliga integritet och frihet. Det nu liggande förslaget syftar till att både skärpa och utvidga straffen. Med de nya lagarna ska man kunna lagföra vid fler situationer än i dag och straffbestämmelserna skärps.

 

Vänsterpartiet, Nooshi Dadgostar

– Vi röstade för propositionen om straffrättsligt skydd mot hemfridsbrott och olaga intrång. När det gäller hot och våld mot människor ska sådana kriminella handlingar beivras lika kraftfullt oaktat om man är jägare eller inte.

 

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev