Utifrån partiledarnas svar har Svensk Jakt-redaktionen tilldelat partierna tumme upp, tumme ner – eller varken eller (streck).

Partiledarna om allmänna uppdraget

Premium

Fråga 6 i Svensk Jakts partiledarenkät. Jägareförbundet arbetar för att riksdagen i ett beslut 2023 lägger fast långsiktiga regler med ekonomiska förutsättningar för förbundets arbete, utan upphandling.
Ska Jägareförbundet återfå sitt allmänna uppdrag?

Moderaterna, Ulf Kristersson

– Ja. Vi anser att det allmänna uppdraget som Svenska Jägareförbundet haft under en lång tid har fungerat väl. Det är ett bra exempel på ett gott samarbete mellan det civila samhället och myndigheter. Uppdraget har inneburit att viltförvaltningen utförts av de som har bäst kunskap om hur det ska skötas, med gott resultat, och dessutom till en låg kostnad. Vi ställer oss frågande till vilket problem som förändringen löser, och vi avser att återställa det allmänna uppdraget.

 

Kristdemokraterna, Ebba Busch

– Ja. Vi anser att uppdraget till Svenska Jägareförbundet ska återställas så att det fortsatt får ha uppdraget att leda och organisera delar av jakten och viltvården. Det är viktigt att det fattas beslut om finansiering för tre år i taget. Detta för att ge en större långsiktighet och trygghet i organisationen och dess arbete.

 

Sverigedemokraterna, Jimmie Åkesson

– Ja. Jakt- och viltvårdsuppdraget hör hemma hos jägarorganisationerna. Svenska Jägareförbundet har sedan 1938 haft ett allmänt uppdrag att sköta delar av jakt- och viltvården i Sverige, det vill säga ända fram till januari 2021.

 

Liberalerna, Johan Pehrson

– I grunden är vi positiva till att den här typen av uppgifter upphandlas. Vi tror att det gör arbetet bättre. Med tanke på den stora sakkompetens Jägareförbundet besitter i fråga om det allmänna uppdraget har Jägareförbundet goda förutsättningar att även fortsatt få uppdraget.

 

Centerpartiet, Annie Lööf

– Ja. Centerpartiet och en majoritet i riksdagen har riktat ett tillkännagivande till regeringen att det allmänna uppdraget ska återföras till Svenska Jägareförbundet.

 

Socialdemokraterna, Magdalena Andersson

– Det sprids en felaktig bild av att vi har avskaffat det allmänna uppdraget. Det är inte sant. Vi vill värna och utveckla det allmänna uppdraget så att det också ska klara en rättslig prövning. Det är ett faktum att det har funnits en upphandlingsrättslig problematik kopplat till hur det allmänna uppdraget har varit konstruerat. I det läget har vi valt en lösning som klarar både upphandlingsreglerna som vi måste följa enligt dagens EU-direktiv, och som samtidigt värnar folkrörelsens starka och unika ställning. Vi har i samband med det också beslutat att Svenska Jägareförbundet ska få ett flerårigt organisationsbidrag för att förbundet fortsatt ska kunna leda delar av jakten och viltvården i landet, vilket organisationen länge efterfrågat. Det ger trygghet och förutsägbarhet. Bidraget kommer också direkt från regeringen.

 

Miljöpartiet, Per Bolund

– Det allmänna uppdraget är inte på något sätt borttaget, det har tillförts mer medel och det har anpassats till gällande lagstiftning. Samarbetet med jägarna är väldigt viktigt, det finns många uppgifter som samhället skulle ha väldigt svårt att klara av utan detta samarbete. Svenska Jägareförbundet utför ett värdefullt, rikstäckande arbete för Sveriges viltvård och kan söka fleråriga organisationsbidrag för detta arbete.

 

Vänsterpartiet, Nooshi Dadgostar

– Vi har inte föreslagit någon förändring av hur det fungerar i dag med upphandling genom Naturvårdsverket.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev