Utifrån partiledarnas svar har Svensk Jakt-redaktionen tilldelat partierna tumme upp, tumme ner – eller varken eller (streck).

Partiledarna om vargarnas antal

Premium

Fråga 3 i Svensk Jakts partiledarenkät. Hur många vargar ska vi ha i Sverige?

Moderaterna, Ulf Kristersson

– Vi vill i ett första steg ner till det referensvärde som riksdagen nu satt till 170 vargar, det vill säga mer än halvera vargstammen.

 

Kristdemokraterna, Ebba Busch

– Max 170. Vi anser att den skandinaviska vargstammen ska samförvaltas med Norge om en vargstam på 210 djur, där Sverige tar ansvar för max 170 djur.

 

Sverigedemokraterna, Jimmie Åkesson

– Med vårt förslag om en nedre gräns på 170 och en övre gräns (taket) förslagsvis på 270 individer, så skulle det mer effektivt kunna fastslås om det finns utrymme för licensjakt eller inte under kommande jaktsäsong.

 

Liberalerna, Johan Pehrson

– Sverige ska ha en livskraftig vargstam med gynnsam bevarandestatus. Vad det innebär är en fråga om vetenskaplig bedömning. Politiker bör inte besluta om antal då bedömningarna kan komma att ändras varefter kunskapen förbättras. 2013 trodde man att 170–270 vargar behövdes. Nu är bedömningen 300 individer. En stam med färre individer skulle kunna vara genetiskt frisk om utbytet med den finsk-ryska populationen ökar.

 

Centerpartiet, Annie Lööf

– Centerpartiet anser att vargstammen ska, som ett första etappmål, begränsas till 170 individer. Vilket är ett beslut som riksdagen tidigare angett som lägsta antal. På längre sikt vill vi att stammen ska uppgå till maximalt 150 individer, motsvarande 15 föryngringar.

 

Socialdemokraterna, Magdalena Andersson

– Vi anser att trycket från vargen är för högt. Vargstammen har ökat kraftigt de senaste åren och vi anser att den ska minska för att vi ska klara målet att tamdjurshållning inte påtagligt ska försvåras och för att socioekonomisk hänsyn ska tas. Därför behövs både skyddsjakt när det är befogat och en möjlighet till licensjakt för att reglera stammen och minska koncentrationerna i vissa län. För att ha möjlighet att använda oss av de här verktygen ska vi samtidigt se till att leva upp till EU:s art- och habitatdirektiv om gynnsam bevarandestatus för att skydda hotade arter.

 

Miljöpartiet, Per Bolund

– Vi vill att vargen och andra vilda arter ska få finnas i långsiktigt livskraftiga stammar. Hur många vargar det innebär är en vetenskaplig fråga. Därför tycker vi inte att riksdagen ska sätta siffror på hur många vargarna ska vara. Om en långsiktigt livskraftig stam skulle vara för stor för att finnas inom Sverige, så skulle vi kunna dela den med Norge och Finland. Lokalt kan stammen behöva minska i de fall skyddsjakt är motiverat. En ökning måste gå hand i hand med en god samexistens mellan varg och människor, förebyggande skydd för boskapsdjur och en effektiv skyddsjakt. Det finns också en rädsla för rovdjur där mer informationsinsatser kan fylla en viktig funktion, här har aktörer som Jägareförbundet en viktig roll att spela.

 

Vänsterpartiet, Nooshi Dadgostar

– Tillräckligt antal för att arten ska få eller behålla en gynnsam bevarandestatus. Vi anser att Naturvårdsverket fortsatt ska ha ansvar för att bedöma vilken nivå som behövs för det. Det är inte en nivå som politiker ska bestämma, utan det bör ske vetenskapligt.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev