Det är bara att börja bocka av. Den nya regeringen har mycket att göra på jaktens område. Foto: Jan Henricson

Ny regering: Det här har de lovat jägarna

Sveriges nya regering med landsbygdsminister Peter Kullgren (KD), justitieminister Gunnar Strömmer (M) och miljöminister Romina Pormoukhtari (L) har många svåra frågor att ta tag i. Inte minst på jaktens område, där politikerna har mycket att leva upp till efter alla löften och utfästelser till jägare och skyttar.

Under åren i opposition har Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna utnyttjat tiden för att profilera sig i jakt- och vapenfrågor. Det fjärde regeringsbärande partiet, Liberalerna, har inte varit lika tydligt, men har i flera frågor anslutit sig till övriga. Till exempel när det handlat om så kallade tillkännagivanden angående vapenlagstiftningen.

Inför valet: Partiledarnas svar på 12 viktiga jägarfrågor

I riksdagen finns det tveklöst en stor majoritet för många av förslagen, då Centerpartiet under förra mandatperioden på olika sätt har påtalat att man vill se förändringar vad gäller rovdjur, vapen och andra jaktfrågor.

Möjligtvis kan ännu bredare majoriteter nås i riksdagen, då Socialdemokraterna under sina sista månader vid makten öppnade för att se över vapenlagstiftningen och sänka vargstammen, bland annat.

 

Peter Kullgren (KD), Gunnar Strömmer (M) och Romina Pormoukhtari (L).

Att göra för regeringen

För att de nya ministrarna inte ska glömma vad deras partier gav för utfästelser när de inte behövde ta ansvar, har Svensk Jakt sammanställt en liten lista.

Låt oss kalla den en Att-göra-lista för en ny regering.

Punkterna är hämtade från tillkännagivanden som en riksdagsmajoritet står bakom (uppmaningar till regeringen att genomföra förslag), kommittémotioner, debattinlägg, partiprogram, intervjuer och från Svensk Jakts partiledarenkät inför årets riksdagsval.

Riksdagsbeslut om lägre vargstam

Listan gör inga anspråk på att vara heltäckande. Inte heller publiceras den i någon bestämd ordning. Det kan finnas sådant som redaktionen har missat, men det viktigaste är med.

 

Jägarna förväntar sig att regeringen omgående inleder arbetet med att uppfylla vallöftet om färre vargar. Foto: Lars-Henrik Andersson

Regeringens Att-göra-lista

• Förbättra rovdjursförvaltningen.

• Minska vargstammens koncentration.

• Minska antalet vargar.

• Samförvalta vargstammen med Norge (max 230, 170 i Sverige, 30 i Norge).

• Förenkla regelverket i samband med skyddsjakt på varg.

• Värna fjälljakten för alla jägare bosatta i Sverige.

• Inte ge samebyarna ensamrätt att upplåta jakten på statens marker.

• Återställa Jägareförbundets allmänna uppdrag och göra det flerårigt.

• Sverige, inte EU, ska bestämma över frågan om bly i ammunition.

• Inrätta en ny viltmyndighet.

• Återställ balansen i viltförvaltningsdelegationerna.

• Begränsa rätten för utomstående organisationer att överklaga jaktbeslut på rovdjur.

• Utöka jakten på skarv.

• Arbeta för att upphäva förbudet mot handel med sälprodukter.

 

I opposition hade partierna som nu bildar regering en mängd förslag på vapenområdet. Nu har man möjlighet att leverera. Foto: Lars-Henrik Andersson

Mycket om vapen

På vapenområdet har riksdagen under mandatperioden riktat en mängd tillkännagivanden till regeringen. Justitieminister Gunnar Strömmer (M) har mycket att ta tag i.

• För över hanteringen av vapenlicenser till en viltmyndighet.

• Skärp kraven på Polisen för rimliga licenshandläggningstider.

• Gör det möjligt att byta vapen inom vapengarderoben över disk hos auktoriserade vapenhandlare.

• Se över vapenlagstiftningen.

• Dela vapenlagstiftningen i två delar – en för lagliga vapenägare, en för illegala vapen.

• Avskaffa femårslicenserna som gäller för vissa typer av vapen.

• Stryk begreppet synnerliga skäl i vapenlagen, och se över om det kan ersättas med särskilda skäl.

• Gör EU:s vapenpass användbart i Sverige.

• Besiktning av skjutbanor ska utföras av ny viltmyndighet i stället för av Polisen.

• Utöka vapengarderoben.

• Polisen ska endast bedöma de licenspliktiga vapendelarna, inte vapnets utseende.

• Förenkla regelverket för vapenhandlare.

• Ta bort begränsningen av visst antal transaktioner för att få bedriva vapenhandel.

 

Ett förslag att göra verklighet av är att återinföra sommarjakten på morkulla. Foto: Lars-Henrik Andersson

Fler förslag

Om ovanstående inte är tillräckligt för att fylla ministrars, statssekreterares, sakkunnigas och andra regeringstjänstemäns arbetstid finns det mer att göra på jaktens och viltvårdens område.

Förslagen nedan är hämtade från motioner som under den förra mandatperioden har skrivits av moderater, kristdemokrater, sverigedemokrater och liberaler

• Tillåt bågjakt.

• Öka tiden för lånelicens från 14 till 30 dagar.

• Öka tiden för lånelicens från 14 till 60 dagar.

• Avskaffa EU:s vapendirektiv.

• Slå vakt om jaktstigsskyttet, avskaffa krav på tillstånd som för fast anläggning.

• Utöka viltförvaltningsdelegationernas beslutsrätt.

• Jakt och skytte ska berättiga till friskvårdsbidrag.

• indexreglera priset för jakt på statens marker.

• Inför jakttid på korp.

• Återställ sommarjakt på morkulla.

• Öka kunskaperna om jakt och vilt i grund- och gymnasieskola.

• Skärpta straff för angrepp på jägare.

• Inrätta en särskild enhet inom Polisen för djurrättsrelaterad brottslighet.

• Uppdatera EU:s art- och habitatdirektiv.

• Uppdatera Viltskadecenters tumregler för skyddsjakt på rovdjur.

• Jägare ska kunna sälja viltkött skattefritt upp till 45.000 kronor.

• Rättshjälp ska ges när ett licensärende går till domstol.

• Inför regionala förvaltningsplaner för varg.

• Förläng jakttiden på varg när licensjakt försenas på grund av överklagande.

• Auktoriserade vapenhandlare ska ges rätt att skrota vapen.

• Se över regelverket för vapensamlare.

• Ge möjlighet att förvara vapen hos annan.

• Underlätta för att förvara ammunition till vapen man inte har licens för.

• Utökat skydd för skjutbanor mot nyinflyttade klagande grannar.

Tillkännagivande

Beslut där riksdagen uppmanar regeringen att göra något.
I ett tillkännagivande kan riksdagen uppmana regeringen att till exempel utreda en viss fråga eller att komma med ett nytt lagförslag.
Som utgångspunkt ska regeringen följa riksdagens uppmaning, men om regeringen gör en annan bedömning kan den avstå från det.
Regeringen ska i en årlig skrivelse redovisa för riksdagen hur den har förhållit sig till riksdagens uppmaningar.

Källa: Riksdagen

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev