Utifrån partiledarnas svar har Svensk Jakt-redaktionen tilldelat partierna tumme upp, tumme ner – eller varken eller (streck).

Partiledarna om Viltvårdsfonden

Premium

Fråga 7 i Svensk Jakts partiledarenkät. Viltvårdsfonden består av pengar enskilda jägare betalar för sitt statliga jaktkort. Den skapades för att finansiera Jägareförbundets allmänna uppdrag.
Ska jaktkritiska organisationer få ta del av jägarnas pengar?

Moderaterna, Ulf Kristersson

– Nej. Viltvårdsfonden finansieras av jägarna genom jaktkortet. Det är därför rimligt att anslagen ur fonden också går till aktörer som agerar för att främja jakt och god viltvård. Att tilldela medel till organisationer som motarbetar jakt ser vi inte som förenligt med detta.

 

Kristdemokraterna, Ebba Busch

– Nej, absolut inte.

 

Sverigedemokraterna, Jimmie Åkesson

– Nej. Jakt- och viltvårdsuppdraget ska värnas och därför är vi kritiska till bland annat regeringens agerande att låta Naturvårdsverket undanta medel från Viltvårdsfonden.

 

Liberalerna, Johan Pehrson

– Det är inte aktörers ställningstagande i olika frågor som ska avgöra om de kan delta i anbud om att utföra olika uppgifter. Däremot är det mycket viktigt att den som får uppdraget är kompetent att utföra det.

 

Centerpartiet, Annie Lööf

– Nej. Det är inte rimligt att jägarnas egna pengar ska gå till organisationer som är kritiska till jakt. Varje år löser 293.000 svenska jägare ett statligt jaktkort som ger över 117 miljoner kronor till Viltvårdsfonden. Centerpartiet anser att det är orimligt att regeringen har beslutat att låta Naturvårdsverket få det uppdraget, när förtroendet för myndigheten redan är generellt lågt bland Sveriges jägare. Därför vill Centerpartiet införa en viltmyndighet som ansvarar för viltfrågor och upphandla samt administrera medel ur Viltvårdsfonden.

 

Socialdemokraterna, Magdalena Andersson

– Vi har varit tydliga med att pengar ur Viltvårdsfonden ska gå till att främja viltvård enligt jaktlagens definitioner.

 

Miljöpartiet, Per Bolund

– Det är ansvarig myndighet, Naturvårdsverket, som avgör vilka som ska tilldelas medel ur fonden. Vi litar på att de gör rättssäkra bedömningar som bidrar till måluppfyllelse och fondens syfte. Det handlar om offentliga medel och det krävs en noggrann hantering. Om exempelvis en bredare naturorganisation skulle få medel för sitt arbete, så måste fondens syfte ändå alltid följas, det vill säga viltvård.

 

Vänsterpartiet, Nooshi Dadgostar

– De organisationer som uppfyller bestämmelserna ska kunna söka pengar och Naturvårdsverket avgör vilka som får. Vi har inte föreslagit någon förändring av det.

 

 

Fotnot:

Efter att partiledarna besvarat enkäten beslutade regeringen, i början av augusti, att medel ur Viltvårdsfonden från den 1 september i år endast kan beviljas till organisationer som främjar ”jakt och annan viltvård”. Dessförinnan kunde medel beviljas till organisationer som ”främjar viltvården”.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev