Utifrån partiledarnas svar har Svensk Jakt-redaktionen tilldelat partierna tumme upp, tumme ner – eller varken eller (streck).

Partiledarna om fjälljakten

Premium

Fråga 4 i Svensk Jakts partiledarenkät. Vilket är ditt partis budskap till alla de jägare som är oroliga att mista möjligheten att jaga i fjällen?

Moderaterna, Ulf Kristersson

– Vi förstår den oron, och vi kommer att säkerställa att jakt på statens mark är tillgänglig för alla som bor i Sverige.

 

Kristdemokraterna, Ebba Busch

– Rösta rätt i september. Vi anser att den parlamentariska kommitté som nu tittar på frågan ska säkerställa att medborgare inte exkluderas rätten till jakt och fiske.

 

Sverigedemokraterna, Jimmie Åkesson

– Vi drev frågan om en parlamentarisk kommitté för en ny renskötsellagstiftning. Nu är denna tillsatt och vi är en del av den. Vi kommer att verka för en balanserad avvägning mellan de olika intressena. Vi ser att det är bra att effekterna av domen mellan staten och Girjas sameby, som på vårt initiativ nu är föremål för en parlamentariskt sammansatt kommitté, ska utredas.

 

Liberalerna, Johan Pehrson

– Konsekvenserna av Girjasdomen utreds nu av en parlamentarisk utredning. Utredningen har ett stort uppdrag och den kommer att få konsekvenser för många. Den främsta uppgiften är att klargöra gällande rättsläge. Liberalerna anser att det är viktigt att olika gruppers talan kommer fram och att man på lokal nivå finner samförståndslösningar som inkluderar alla som bor och verkar i de berörda områdena, inklusive jägarna.

 

Centerpartiet, Annie Lööf

– Vi förstår och är medvetna om den oro som finns hos många och inte minst bland de som jagar och fiskar i fjällen. Men också bland många andra som berörda ortsbor, entreprenörer, samer som inte är samebymedlemmar med flera, om vad som nu kommer att hända. Därför var vi pådrivande i miljö- och jordbruksutskottet i juni förra året till ett så kallat tillkännagivande för att bredda direktiven till Renmarkskommittén, den parlamentariska utredning som nu ser över frågan.

– Vi var kritiska till regeringens ursprungliga utredningsdirektiv och såg en risk att de snarare ökar än minskar de spänningar som finns. Vi samlade därför en utskotts- och riksdagsmajoritet – som S, V, MP och L röstade emot – för att komplettera direktiven med ”att förslag ska tas fram som tar hänsyn till samers rätt men också beaktar lokalbefolkningens och övriga svenskars tradition, intresse och behov av att jaga och fiska på det sätt som skett under lång tid, och att detta sker i en inkluderande dialog med berörda parter för att hitta en hållbar väg framåt.” Enligt det vi erfar avser regeringen nu äntligen återkomma med tilläggsdirektiv med sådan innebörd. Det är bra och inte en dag för tidigt, men hade regeringen hörsammat riksdagens krav från början om en bred insyn och dialog, hade kanske inte den oro vi nu ser, varit lika utbredd och frågan ytterligare polariserad och polariserande.

 

Socialdemokraterna, Magdalena Andersson

– Vi behöver minska konfliktnivån. Det är en av många anledningar till att låta Renmarkskommittén arbeta färdigt. Vi behöver säkerställa på vad sätt vi bäst kan nyttja våra gemensamma beskattningsbara naturresurser så att jakt och fiske på statens mark ovan odlingsgränsen kan utövas på ett sätt som är acceptabelt och hållbart för alla parter.

 

Miljöpartiet, Per Bolund

– Miljöpartiet värnar friluftslivet, men vi föredrar att invänta resultaten av Renmarkskommitténs arbete innan vi ger någon ytterligare kommentar. Det är en mycket omfattande utredning som pågår nu inom den parlamentariska Renmarkskommittén. Processen är utåtriktad och inkluderar en mängd aktörer, däribland jägareförbunden. Det bäddar för en bred förankring, balanserade förslag och konstruktiva vägar framåt.

 

Vänsterpartiet, Nooshi Dadgostar

– Vi anser att Girjasdomen måste få konsekvenser i lagstiftningen, det är därför bra att regeringen tillsatt en utredning. Det är nödvändigt för att undvika ytterligare rättsliga tvister.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev