Regeringen genomför inte de folkvaldas politik i sina instruktioner till Naturvårdsverket om hur vargstammen ska förvaltas, skriver debattörerna. Foto: (i hägn) Ingemar Pettersson

Debatt: ”Regeringen struntar i de folkvalda i vargfrågan”

I maj i år beslutade riksdagen att sänka målet för storleken på den svenska vargstammen. Men trots det nya beslutet fortsätter regeringen att ge Naturvårdsverket direktiv efter den gamla politiken. Regeringen ignorerar därmed de folkvalda när de utformar sin vargpolitik, skriver fem moderata riksdagsledamöter.

Alexandra Anstrell (M).

Nyligen presenterade Naturvårdsverket sitt förslag till ny nationell förvaltningsplan för de stora rovdjuren, som kommer att gälla till år 2027. Planen sätter bland annat referensvärdet för populationsstorleken på vargstammen, i klartext hur stor vargstammen ska tillåtas vara. Tyvärr lämnar planen en del att önska.

 

Långt ifrån målet

Sedan 2012/13 har referensvärdet varit mellan 170–270 individer och i maj beslutade riksdagen om ett tillkännagivande där detta också bör vara målet för gynnsam bevarandestatus. Det är något lägre än det mål på 300 vargar som Naturvårdsverket arbetat efter hittills.

John Widegren (M).

John Widegren (M).

Därtill beslutade riksdagen att vi bör eftersträva att ligga i det nedre spannet, närmare 170 individer. Detta är något som Moderaterna drivit länge i riksdagen.

Givet att vargstammen i dag ligger över 400 individer ligger vi långt ifrån det satta målet.

 

Större påfrestning

Det främsta skälet till detta är att vargstammen de senaste åren förtätats och därmed innebär en större påfrestning för människor och djur i de regioner som berörs.

Utöver det måste den svenska vargstammen bedömas med hänsyn till den norska, eftersom de två populationerna utgör en gemensam skandinavisk population som rör sig mellan gränserna.

Sten Bergheden (M).

Givet att den skandinaviska stammen inte bör bestå av mer än 230 individer bör Sverige därför ta sitt ansvar och lägga sig i nedre spannet av referensvärdet.

 

Förankring saknas

Trots att en majoritet av riksdagens folkvalda står bakom beslutet har regeringen ännu inte införlivat tillkännagivandet i sin vargpolitik.

I Naturvårdsverkets förslag till förvaltningsplan framgår nämligen att man fortsatt förordar 170–270 individer, utan en sänkning till det nedre spannet. Man beskriver det också som ett nationellt mål att vargstammen 2045 ska omfatta fler än 300 individer (vilket den redan gör), trots att detta saknar politisk förankring i riksdagen.

 

Marléne Lund Kopparklint (M).

Genomför politiken

Regeringen gav den 25 maj Naturvårdsverket i uppdrag att utreda frågan om att ändra referensvärdet för gynnsam bevarandestatus i enlighet med riksdagens beslut.

Men det som behövs nu är inte fler utredningar av myndigheten själv, utan ett politiskt uppdrag att faktiskt genomföra den politik som riksdagen beslutat om.

Dessutom förhalar regeringen frågan genom att ge Naturvårdsverket fram till oktober 2024 för att redovisa uppdraget.

 

Tilltron urholkas

Lars Beckman (M).

Människor som i dag lever med en tät vargpopulation inpå husknuten, med risk för betes- och sällskapsdjur, måste kunna lita på att vi politiker tar frågan på allvar.

Det innebär inte minst att regeringen faktiskt måste genomföra den politik som en majoritet av riksdagens folkvalda står bakom och styra sina förvaltningsmyndigheter.

Annars riskerar tilltron till politiken och demokratin att urholkas bland de som får leva med konsekvenserna av vargpolitiken.

 

Alexandra Anstrell (M), riksdagsledamot Stockholms län

John Widegren (M), landsbygdspolitisk talesperson

Sten Bergheden (M), riksdagsledamot Skaraborg

Marléne Lund Kopparklint (M), riksdagsledamot Värmlands län

Lars Beckman (M), riksdagsledamot Gävleborgs län

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.