Utifrån partiledarnas svar har Svensk Jakt-redaktionen tilldelat partierna tumme upp, tumme ner – eller varken eller (streck).

Partiledarna om bly i ammunition

Premium

Fråga 9 i Svensk Jakts partiledarenkät. EU förbereder ett beslut om ett totalt förbud mot bly i ammunition. Hur ställer sig ditt parti till det?

Moderaterna, Ulf Kristersson

– Förslaget måste stoppas. Beslut om svensk jakt ska fattas i Sverige, och frågan om blyammunition vid jakt är inte något som ska regleras på EU-nivå. I Sverige har vi redan ett tydligt naturskydd och strikta restriktioner för bly i våtmarker. De är fullt tillräckliga, och något som vi står bakom.

 

Kristdemokraterna, Ebba Busch

– Vi vill inte ha ett förbud innan fullgoda alternativ finns. Än så länge kan vi konstatera att bly medför säkrare skott och bättre effekt av skottet än alternativen. Det minskar risken för skadskjutning och djurlidande.

 

Sverigedemokraterna, Jimmie Åkesson

– Vi motsätter oss ett totalförbud mot bly i ammunition. Det är möjligt att förslaget revideras vidare under processen och vi får ta slutlig ställning när ett förslag läggs. Vi kan inte acceptera förslag som medför ytterligare problem för jakt- och skytterörelserna.

 

Liberalerna, Johan Pehrson

– Bly i ammunition behöver fasas ut. Det är fortsatt ett problem att framför allt fåglar får i sig bly från ammunition, vilket förs vidare i näringskedjan. Liberalerna vill hellre se ekonomiska styrmedel riktade mot blyammunition än ett förbud, enligt principen om att förorenaren betalar.

 

Centerpartiet, Annie Lööf

– Centerpartiet vill inte förbjuda bly i ammunition så länge det inte finns fullgoda alternativ som kan garantera en säker jakt. Beslutet skulle kunna få orimliga konsekvenser för jakten i Sverige. Om det ändå blir ett totalförbud så måste implementeringen i Sverige ske på ett sådant sätt att inte ett antal vapen blir obrukbara. Vapen med kaliber 6,5 måste hamna i klass 1 på samma sätt som Finland redan gjort.

 

Socialdemokraterna, Magdalena Andersson

– Vi socialdemokrater anser att all jakt med blyhagel på sikt ska fasas ut. Vi vill utvidga det nu gällande förbudet mot användning av blyhagel vid jakt på våtmark, till att gälla all jakt efter fågel, men att implementeringstiden bör göras längre så att jägare får tid och möjlighet att ställa om. Utfasningen av bly i kulammunition bör göras under längre tid.

 

Miljöpartiet, Per Bolund

– Miljöpartiet har länge drivit på för att förbjuda spridning av bly i naturen. Bly är ett av de värsta miljögifterna och påverkar människor och djur oerhört negativt. Vi är positiva till ett totalförbud mot bly i ammunition, det finns alternativ till blyammunition som bör få en mer omfattande användning omgående.

 

Vänsterpartiet, Nooshi Dadgostar

– Vi är för förbud mot bly i ammunition eftersom det är ett farligt ämne i naturen. Det är ett problem att bly kommer ut i näringskedjorna via skadskjutna djur eller från slaktrester som äts av rovdjur och rovfåglar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev