Utifrån partiledarnas svar har Svensk Jakt-redaktionen tilldelat partierna tumme upp, tumme ner – eller varken eller (streck).

Partiledarna om myndigheternas rovdjursförvaltning

Premium

Fråga 1 i Svensk Jakts partiledarenkät. Är du nöjd med hur myndigheterna, Naturvårdsverket och länsstyrelser, verkställer riksdagens beslut om rovdjursförvaltningen?

Moderaterna, Ulf Kristersson

– Nej, och det tydligaste exemplet är vargförvaltningen. Riksdagen beslutade för snart tio år sedan att antalet vargar i Sverige kan hållas inom 170–270 stycken. Så sent som i maj återupprepade riksdagen det kravet. Trots det har antalet ökat och i dag finns över 400 vargar i Sverige. Det är inte att verkställa det beslut som togs.

 

Kristdemokraterna, Ebba Busch

– Nej. KD anser att vargförvaltningen går åt motsatt håll mot riksdagens beslut eftersom vargstammen ökar när den enligt riksdagsbeslut ska minska.

 

Sverigedemokraterna, Jimmie Åkesson

– Nej. Vi anser att det föreligger starka skäl för att överföra ansvaret för jakt och vilt från Naturvårdsverket till en renodlad myndighet för jakt- och viltfrågor. Det skulle tillföra en landsbygdsförankring med potential att skapa underlag för en bättre dialog med regionala myndigheter, jägarorganisationer, mark- och djurägare och landsbygdsbor i övrigt.

 

Liberalerna, Johan Pehrson

– Ja. På det stora hela fungerar rovdjursförvaltningen.

 

Centerpartiet, Annie Lööf

– Nej. Det finns brister i dagens rovdjurspolitik och det finns ofta ett förtroendegap mellan myndigheterna som tillämpar lagen och de som bor i områden där det finns mycket rovdjur, inte minst varg. Den rovdjurspolitik som beslutats av Sveriges riksdag ska följas och regeringens uppdrag till myndigheterna vara tydliga. Det är regeringens ansvar att göra balanserade avvägningar. Detta ansvar har den inte tagit. Vi är inte nöjda med hur regeringen hanterat rovdjurspropositionen från 2013. Syftet var att skapa förtroende för svensk rovdjursförvaltning. Det har man inte uppnått.

– Centerpartiet vill ge markägare och jägare mer inflytande i förvaltningen och viltvårdspolitiken. Genom ökat lokalt inflytande och regional inventering/förvaltning kan rovdjurspolitiken bättre anpassas till de verkliga förhållanden som råder runtom i landet. I alliansregeringen införde vi licensjakt, fortsatt skyddsjakt på varg och ökade det regionala ansvaret för att ta hand om rovdjur, vilket vi vill fortsätta att utveckla. Det finns mycket kvar att göra.

 

Socialdemokraterna, Magdalena Andersson

– Det är viktiga frågor som myndigheterna behöver fortsätta jobba med. Vi vill hitta lösningar som främjar landsbygdens utveckling samtidigt som vi bevarar en biologisk mångfald. En långsiktig och kompetent förvaltning som visar respekt och har legitimitet hos de som berörs är en förutsättning för en hållbar rovdjurspolitik och livskraftiga rovdjursstammar. De ideella insatserna inom till exempel ramen för det allmänna uppdraget måste tillvaratas och utvecklas. Besluten ska fattas regionalt, vara utformade så de följer EU-rätten och fattas i god tid så att överklaganden hinns med. Rätten att försvara sina tamdjur ska finnas kvar.

 

Miljöpartiet, Per Bolund

– Nej. Den svenska vargstammen lider i dag av inavel, den är isolerad och med några hundratal individer är den långt ifrån långsiktigt livskraftig. Det finns stor potential att inom förvaltningens ramar bygga en bättre relation mellan människor och varg.

 

Vänsterpartiet, Nooshi Dadgostar

– Det är svåra avvägningar att göra, men på det stora hela funkar det.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev