Utifrån partiledarnas svar har Svensk Jakt-redaktionen tilldelat partierna tumme upp, tumme ner – eller varken eller (streck).

Partiledarna om vapen och skytte

Premium

Fråga 8 i Svensk Jakts partiledarenkät. En jägares vapengarderob får på sin höjd innehålla sex vapen, Polisen underkänner skjutbanor och orimliga miljöprövningar krävs, jägare blir på lösa grunder fråntagna sina vapen, handläggningstider för vapenlicenser är mycket långa. Detta i en tid då landet behöver rusta.
Hur vill du öka möjligheterna att bedriva civilt skytte och kunna utöva en effektiv jakt?

Moderaterna, Ulf Kristersson

– Jägarna gör mycket viktiga insatser för jakten och viltförvaltningen i Sverige. Vi föreslår en rad åtgärder för att främja jägarnas bidrag till viltförvaltningen och underlätta för jägare och sportskyttar, bland annat genom att utöka vapengarderoben och avskaffa det nuvarande systemet med femårslicenser.

 

Kristdemokraterna, Ebba Busch

– Vi har många förslag inom området, till exempel att jägare ska få ha fler vapen och att tidsbegränsade vapenlicenser tas bort. I övrigt vill vi att en särskild viltmyndighet tar över licenshanteringen och besiktning av civila skjutbanor som Polisen har idag, så att myndigheten kan ägna sig åt brottsbekämpning och kötiderna för att få licens kortas.

 

Sverigedemokraterna, Jimmie Åkesson

– Vi förespråkar och har vunnit stöd i riksdagen för en utökad vapengarderob. Vi och övriga oppositionen har gett regeringen i uppdrag att genomföra en rad olika förenklingar för Sveriges jägare och sportskyttar som ännu inte hörsammats. Det är tydligt att det krävs ett regeringsskifte för att förbättringarna faktiskt ska genomföras.

 

Liberalerna, Johan Pehrson

– Liberalerna anser att det är viktigt att vi har en god kontroll över de legala vapnen. Men det får inte heller leda till onödigt krångel för den enskilde jägaren. Liberalerna arbetar aktivt i riksdagen för en ny tillståndsmyndighet för vapenlicensärenden, förenklad licenshantering vid vapenbyte, att Polisens licensprövning endast ska omfatta licenspliktiga vapendelar, en utökad vapengarderob, förbättrade regler för tillsyn av skjutbanor och en minimiimplementering av EU:s vapendirektiv (som vi röstade emot). Liberalerna vill förbättra tillgången på civila skjutbanor. Möjligheten att öva skytte är avgörande för en fungerande viltvård.

 

Centerpartiet, Annie Lööf

– Det är inte jägares vapen som är det stora problemet när det kommer till brottslighet och terrorism. Centerpartiet anser att jägares vapenanvändning ska värnas, bland annat genom snabbare tillståndsgivning. Så länge vapen förvaras på ett säkert sätt borde jägare kunna ha licens för de vapen de har behov av. Skärpningar i lagstiftningen mot illegala vapen och vapenbrott är viktiga, men får inte innebära att legal vapenhantering blir onödigt krånglig. Dessutom är civilt skytte och sportskytte viktiga sporter för att öka motståndskraften inom totalförsvaret. Centerpartiet beklagar att regeringen inte lyssnat på riksdagens många tillkännagivanden i dessa frågor. För att öka möjligheterna för att bedriva civilt skytte vill vi bland annat:

• Att det ska vara lättare att förvara sina vapen hos någon annan, exempelvis hos någon man jagar tillsammans med.

• Se över möjligheten att införa vapenbyteslicenser för att underlätta för den som vill byta till ett annat vapen inom samma vapenklass.

• Införa en viltmyndighet som ansvarar för viltfrågor och hanterar licensförfarandet för vapen i stället för Polismyndigheten vars handläggning i dagsläget går långsamt.

 

Socialdemokraterna, Magdalena Andersson

– Vapenlagstiftningen måste vara utformad så att den i möjligaste mån motverkar förekomsten av illegala vapen i landet och förhindrar att vapen kommer till brottslig användning. Samtidigt ska lagstiftningen inte vara onödigt betungande för legala vapeninnehavare som jägare och sportskyttar. Därför har regeringen nyligen gett en utredare i uppdrag att se över vapenlagstiftningen för att skapa ett regelverk som inte i onödan försvårar för legala vapeninnehavare. Utredaren ska särskilt titta på om vapengarderoben för jakt ska utökas med fler vapen, det vill säga om man kan förutsätta att en jägare har behov av fler vapen än idag. Utredaren ska även titta på om handläggningstiderna i ärenden om vapentillstånd kan effektiviseras.

 

Miljöpartiet, Per Bolund

– För Miljöpartiet är det viktigt att vi inte försvårar för laglydiga sportskyttar och jägare, men samtidigt lever upp till kraven i EU:s vapendirektiv. En särskild utredare har nyligen fått i uppdrag av regeringen att föreslå hur vapendirektivet ska genomföras i svensk lag. Vi inväntar det förslaget innan vi kommenterar ytterligare. När det gäller militär upprustning och ökad försvarsförmåga för Sverige är detta en fråga för Försvarsmakten och andra ansvariga myndigheter, och bör hållas helt skild från vapenlicens för civila.

 

Vänsterpartiet, Nooshi Dadgostar

– Den svenska vapenlagstiftningen har gjort det för svårt för många jägare och sportskyttar. Därför är Vänsterpartiet så kritiska till EU:s vapendirektiv. Vi vill att det direktivet ska påverka svensk lagstiftning så lite som möjligt för att inte försvåra för svenska jägare och sportskyttar. Därför har vi varit med och tagit initiativ i riksdagen för att så lite som möjligt av direktivet ska in i våra lagar. Ett annat problem vi ser är att Polisens handläggningstider ofta är så långa.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev