Jägareförbundet säger nej till EU:s nya blyförslag

Svenska Jägareförbundet kommer att arbeta för att Sverige säger nej till det nya förslag som arbetats fram i EU gällande blyförbud. 

9 augusti 2022

Den finska björnjakten kan stoppas efter överklagan

Den finska björnjakten har överklagats. Det finns risk att jakten, som ska börja den 20 augusti, inhiberas under domstolens handläggning.

3 augusti 2022

Vargstammen växer i det folktäta landet

Vargstammen växer inte enbart i Sverige utan även i övriga Europa. Nu har föryngringar konstaterats, för första gången, utanför de redan kända reviren.

2 augusti 2022

Hjort och ekorre nykomlingar på lista över invasiva arter

Listan över invasiva arter blir 22 arter större enligt EU:s direktiv.

27 juli 2022

Varför ska man skriva under #SignForHunting?

EU-kommissionens inblandning i vargförvaltningen, vapenlagar och förslag om jaktförbud har fått jägarorganisationer runt om i Europa att starta en kampanj – #SignForHunting – som de vill att alla jägare skriver under. Men vad är det för kampanj?
Vi ställde frågan till Magnus Rydholm, kommunikationschef på Svenska Jägareförbundet.

27 juli 2022

Frankrikes president vill ändra vargens skyddsstatus

Vargen ställer till allt större problem för länder i Europa, och samtidigt som antalet vargar ökar minskar också behovet, och intresset, för ett strikt skydd av arten. Under ett framträdande i samband med Tour de France förklarade Frankrikes president Macron nyligen att vargens skyddsstatus kan ses över.

19 juli 2022

EU-parlamentariker om förslaget till blyförbud

Premium

Att EU-kommissionen så tydligt markerar att handläggningen av förslaget till blyförbud haft brister kan vara ett tecken på en förändrad syn.
– Men jag är inte överoptimistisk, inte när det handlar om kommissionen och frågor som rör jakt, säger Charlie Weimers, EU-parlamentariker för Sverigedemokraterna.

19 juli 2022

EU-kommissionen öppnar för ändrat förslag om blyförbud

Premium

Först reagerade jägarorganisationen FACE och krävde en helt ny handläggning. Därefter ställde parlamentsledamoten Charlie Weimers, SD, tre frågor till EU-kommissionen angående hanteringen av förslag till blyförbud. Nu har EU-kommissionen svarat.

7 juli 2022

Regeringen vill göra det enklare att förvalta vargen genom jakt

UPPDATERAD TEXT Regeringen vill flytta vargen från bilaga 4 till bilaga 5 i art- och habitatdirektivet. Det innebär att vargstammen inte längre skulle ses som strikt skyddad utan som förvaltningsbar – något som skulle underlätta förvaltningen.

Otillräcklig analys av uppgifterna har enligt FACE resulterat i en överskattning av blykoncentrationen i viltkött.

7 juli 2022

Framgång för Europas jägare i blyfrågan

Den europeiska jägarfederationen FACE har vunnit en viktig seger i blyfrågan.

Regeringen ändrar nu i artskyddsförordningen, vilket innebär en mindre sträng tillämpning av EU:s fågeldirektiv.

23 juni 2022

Lättnad i skogen – regeringen ändrar fågeldirektiv

Efter hård kritik från skogsbruket har regeringen nu ändrat i artskyddsförordningen så att skyddet för vilda fåglar motsvarar kravet på minsta skydd enligt EU:s fågeldirektiv.

1 juni 2022

Vill ha svar på hur beslutet kring blyförbudet kom till

EU-kommission har fått tre frågor från sverigedemokraten Charlie Weimers angående hanteringen av blyförbudet.

30 maj 2022

Namninsamling i protest mot hur EU-kommissionen behandlar jakten

FACE har dragit igång en namninsamling där man vill ha alla europeiska jägare att delta, för att stå upp för jakten.
– Vi stödjer denna helhjärtat. EU-kommissionen ska inte lägga sig nationella frågor kring jakten på det sätt som den gör, säger Jägareförbundets ordförande Peter Eriksson.

23 maj 2022

Svidande kritik mot EU om förbud mot bly i ammunition

Premium

En EU-institution med stort inflytande över blyfrågan får svidande kritik för sin hantering av saken. Ordföranden för FACE, Torbjörn Larsson, kräver nu att processen som ledde fram till ett förslag om ett förbud mot bly i ammunition görs om.

13 maj 2022

Utredare ska se över vapenlagstiftningen

Regeringen beslutade på torsdagen att ge en särskild utredare i uppdrag att föreslå hur ändringarna i EU:s vapendirektiv ska genomföras på en miniminivå.

12 maj 2022

Dom: Jakträtt är civil rättighet

Jakträtt är en civil rättighet som omfattas av Europakonventionen. Det konstaterar Kammarrätten i Göteborg.

11 maj 2022

Afrikansk svinpest sprids snabbt med hjälp av matavfall

Afrikansk svinpest har nu konstaterats i ett vildsvin strax norr om Rom. Matavfall tros bidra till den snabba spridningen.

9 februari 2022

EU-kommissionären om vapendirektivet: ”Förseningar kostar liv”

TV

Sveriges EU-kommissionär Ylva Johansson, med ansvar för inrikes frågor, höll på tisdagen ett videotal i vilket hon uppmanade medlemsländerna – däribland Sverige – att implementera EU:s vapendirektiv.
– Förseningar och misstag kostar liv, sa Johansson i talet.

9 februari 2022

Moderaterna: Regeringens fel att Sverige dras inför domstol i vapenfråga

Vid två tidigare tillfällen har regeringen försökt få riksdagen att implementera EU:s vapendirektiv i svensk lag. Vid båda tillfällen har majoriteten sagt nej, och skickat tillbaka förslaget med uppmaningen att göra om och göra rätt. Enligt Moderaterna är det regeringens fel att Sverige nu dras inför domstol för att inte ha införlivat direktivet.

9 februari 2022

Vapendirektivet: EU-kommissionen drar Sverige inför rätta

Enligt uppgifter till Ekot stämmer EU-kommissionen Sverige för att inte ha implementerat EU:s vapendirektiv i svensk lagstiftning.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev