Jägareförbundet ser brister i EU:s nya blyförslag. Foto: Jan Henricson

Jägareförbundet säger nej till EU:s nya blyförslag

Svenska Jägareförbundet kommer att arbeta för att Sverige säger nej till det nya förslag som arbetats fram i EU gällande blyförbud. 

Svenska Jägareförbundet och FACE har påpekat att inte alla hagelvapen i alla kalibrar kan använda stålhagel, men EU:s institutioner verkar ignorera detta.

 

Inte acceptabelt

Ola Wälimaa.

– Förbundet anser därför att en förkortad övergångsperiod inte är acceptabel utan övergångsperioden måste vara tillräckligt lång för att jägarna och industrin ska kunna anpassa sig och om det inte finns alternativ så måste undantag kunna beviljas, säger Ola Wälimaa som jobbar med frågan, till Jägareförbundets hemsida.

Framgång för Europas jägare i blyfrågan

Permanent undantag

Positiva delar i det omarbetade förslaget är att det föreslås en förlängd övergångsperiod för exempelvis kantantänd ammunition med blykula.

– Industrin säger att den inte kommer att kunna utvecklas fullgoda alternativ precisionsmässigt i kantantänd ammunition, och därför har vi föreslagit ett permanent undantag för sådan ammunition även för jakt, säger Ola Wälimaa.

Partiledarna om bly i ammunition

Positivt

Andra positiva ändringar är att undantag för användning av kulammunition innehållande bly föreslås för jakt efter säl, samt jakt med helmantlad ammunition, vilket förbundet krävt.

– Här har de faktiskt lyssnat på oss, säger Ola Wälimaa.

De största effekterna hittas annars inom skytteverksamheten.

 

Ser problem

Lennart Johannesson Foto: Martin Källberg

Lennart Johannesson, som ansvarar för frågan i förbundsstyrelsen, ser problemen som kan komma för landet skytteföreningar.

– Även om EU även föreslagit ytterligare alternativa miljökulfång än de ”kulfångsfällor” i stål som låg i ursprungsförslaget, så skulle kostnaderna för att införa sådana kulfång på landets alla skjutbanor bli oöverstigliga för alla ideella skytteföreningar med små ekonomiska resurser.

Miljösäkrade kulfång kan bli en dyr affär för jaktskytteklubbar

Stora pengar

– När vi pratar om miljontals kronor i investeringskostnader och underhållskostnader årligen så måste samhället gå in om inte skjutbanorna ska läggas ner, säger Lennart Johannesson.

I Sverige granskades varje skjutbana för ett antal år sedan individuellt ur miljösynpunkt, bland annat för att säkerställa att blyet i skjutvallarna inte medför någon skadlig miljöpåverkan.

 

”Onödig kostnad”

– Förslaget från EU innebär således en helt onödig kostnad till ingen nytta i Sverige. Sammanfattningsvis kan vi säga att all jakt med kaliber .22 är hotad, ideella skjutbanorna riskerar att drabbas av extrema kostnader och nedläggning samt att ett blyförbud i hagelammunition skulle troligen göra att många inte kan jaga eftersom det troligen inte lär finnas ammunition och tillräcklig mängd vapen som tål användning av stålhagel. Så Svenska Jägareförbundet  kommer att arbeta för att Sverige säger nej till detta förslag när EU ska rösta om det. Det är inte genomförbart. Konsekvenserna blir för stora, säger Lennart Johannesson.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev