Får polisen söka igenom jägarnas fickor?

EU:s blyhagelförbud i och intill det man definierar som våtmarker ger upphov till många frågor. Inte minst att en jägare med blyhagelammunition inom 100 meter från en så kallad våtmark gör sig skyldig till brott, om han eller hon inte kan bevisa att skotten inte skulle användas.

Är det förenligt med svensk grundlag?

– Nej, det är det inte. En sådan omvänd bevisbörda tillämpas inte i svenska domstolar.

Man är alltså oskyldig till motsatsen har bevisats?

– Ja, den så kallade oskuldsprincipen är också reglerad i Europakonventionen för mänskliga rättigheter.

Måste den som är misstänkt för brott medverka i en utredning?

– En misstänkt kan vara helt passiv och behöver inte på något sätt försöka bevisa att han eller hon inte är skyldig till anklagelserna. Man kan säga att det är en portalbestämmelse, det är alltid åklagaren som har bevisbördan.

Är det något man som misstänkt vet om under en förundersökning?

– Förhörsledaren inleder alltid förhören med att informera om det, att den misstänkte inte behöver säga något om han eller hon inte vill. Det som sägs i EU-förordningen om blyhagel är tvärt om, och ett främmande inslag i svensk rättsskipning.

Vad tänker du som advokat om att en sådan omvänd bevisbörda ska tillämpas i Sverige?

– Jag anser att det är ytterst tveksamt om en misstänkt ska bevisa sin oskuld. Det är alldeles uppenbart att en sådan ordning strider mot de rättsprinciper som vi känner.

Sven Severin – jägarnas advokat

I dagarna är det rykande aktuellt med så kallade visitationszoner, som politikerna vill införa i utsatta områden. Kan en jägare intill en våtmark säga nej om en polis vill leta igenom fickorna?

– Det förbud som gäller i dag framgår av en förordning som reglerar bland annat hantering av kemiska produkter (1998:944, paragraf 14B). Där står det att patroner som är laddade med blyhagel är förbjudna vid skytte som inte är jakt, vid jakt i våtmarker, eller vid jakt över grunda delar av öppet vatten. Den som bryter mot förbudet begår ett miljöbrott och då det är fängelse i straffskalan kan det utgöra grund för att genomföra en visitation.

Är det då tillräckligt att jag befinner mig inom 100 meter från, låt oss säga ett dike, med en tom hagelbössa för att bli visiterad?

– Det har jag svårt att tro eftersom det måste finnas skälig misstanke om brott för att få genomföra ett sådant ingrepp. Men man kan tänka sig att en jägares uppträdande i närheten av ett vattendrag, något som tyder på att denne är där för att jaga, kan vara tillräckligt för att skälig misstanke ska uppstå.

Brott mot miljölagen, säger du. Så det är inget jaktbrott?

– Det finns en bestämmelse i jaktlagen också, paragraf 30, som säger att vid jakt får användas endast vapen och jaktmedel i övrigt som regeringen föreskriver. Om man under den paragrafen tar in även vilken ammunition som får användas, och bryter mot det, är det ett brott mot jaktlagens paragraf 45. Där finns inte fängelse i straffskalan och då kan man inte kroppsvisitera.

Det är krångligt, det här?

– Ja, det är krångligt. Jag kan inte hitta något rättsfall på området. Hur den nya EU-förordningen ska hanteras straffrättsligt är oklart, men jag kan tänka mig att den tas in under det regelverk vi har i Sverige i dag gällande blyhagel vid jakt i våtmarker.

 

Inga rättsfall! Sverige har haft blyhagelförbud i våtmarker länge. Tyder det på att jägarna följer lagen?

– Ja, den accepteras och efterlevs i mycket hög utsträckning. Det utökade förbudet i EU-förordningen som möter så mycket kritik riskerar att öka ett lagtrots, säger Sven Severin.

Sven Severin

Sven Severin har blivit känd som jägarnas advokat efter att ha försvarat misstänkta i flera uppmärksammade jaktbrottmål, varav det mest kända är det så kallade Hedinfallet. Severin är också ledamot i Svenska Jägareförbundets juristråd. Han driver advokatfirman Severin Advokater, som bland annat specialiserat sig på jaktbrott.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev