Tusentals hagelbössor som det inte går att skjuta stålhagel med blir inom kort värdelösa som jaktvapen om inte regeringen utmanar EU-kommissionens beslut om förbud mot blyhagel vid jakt. Foto: Lars-Henrik Andersson

EU-beslut: Totalförbud mot blyhagel från 15 februari nästa år

Från och med 15 februari 2023 införs blyhagelförbud i våtmarker i EU-länderna. För Sveriges del innebär det i praktiken ett totalt blyhagelförbud, eftersom vi har våtmarker i princip överallt. Ingen jägare kan veta om det är mindre än 100 meter till närmsta vattendrag.

Jägarfederationen FACE skriver i ett pressmeddelande att de flesta medlemsländerna redan har nationell lagstiftning mot blyhagel i våtmark, förutom några få länder. FACE har stöttat utfasningen av blyhagel i våtmark under lång tid och medlemsländernas lagar på området har anpassats till nationella förhållanden.

 

Jägareförbundet säger nej till EU:s nya blyförslag

Långtgående effekter

Men det kommande förbudet kommer att bli mycket långtgående på grund av att definitionen av ordet våtmark är bredare än i befintlig lagstiftning. Dessutom omfattas en buffertzon på 100 meter runt våtmarker av förbudet.

Utöver det kommer inte jägare att ens få ha blyhagelpatroner i fickan inom 100 meter från en våtmark utan att vid eventuell kontroll bli betraktad som skyldig till brott, om han eller hon inte kan bevisa att patronerna är avsedda för annan jakt än skytte i våtmark.

Syftet med förbudet är att skydda flyttande fåglar från blyförgiftning och även djur som lever av fågel som kan ha kontaminerats av blyhagel.

 

Partiledarna om bly i ammunition

All mark

För Sveriges del får förbudet mycket stora konsekvenser, om regering och myndigheter väljer att tillämpa EU-förbudet fullt ut.

I förordningen nämns en gräns på länder med minst 20 procent våtmark, vilket Sverige har. I sådana länder ”erbjuds” möjligheten att införa ett totalt, generellt förbud mot att avlossa blyammunition över huvud taget, inte bara i våtmark.

Eftersom detta skulle bli ett striktare förbud, kan de länder som berörs få anstånd med att införa förbudet. 36 månader är den tid som nämns.

 

Svidande kritik mot EU om förbud mot bly i ammunition

Upp till regeringen

Om Sverige väljer att anta förbudet som bara gäller blyammunition i våtmark är det dock den 15 februari nästa år som gäller. Vilket i praktiken ändå skulle innebära ett totalförbud.

Om nu inte regeringen väljer att göra en annan tolkning och utmana EU-kommissionen, som genom att hävda att Sveriges mångåriga förbud mot blyhagel vid jakt i och intill våtmarker är fullt tillräckligt för att skydda fågellivet.

Svenska Jägareförbundet är mycket kritiskt till hur förbudet har utformats.

 

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev