Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) ger nu sin syn på EU-beslutet om blyförbud i våtmark i ett svar till riksdagsledamoten Mattias Karlsson (SD). Hans fråga avsåg dock EU-kommissionens förslag om utökat skydd av mark. Foto: Lars-Henrik Andersson, Fredrik Hjerling och Mostphotos

Ministern om EU:s blyförbud: ”Liknar det förbud vi redan har”

Miljöminister Isabella Lövin ger nu sin syn på EU:s beslut om blyhagelförbud i våtmarker. Det gör hon i ett svar till riksdagsledamoten Mattias Karlsson (SD), som dock ställde en fråga som handlade om ett helt annat EU-ärende.

Mattias Karlsson (SD) ställde nyligen en skriftlig fråga till miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP): ”Enligt Svenska Jägareförbundet förbereder EU-kommissionen just nu ett förslag som skulle kunna innebära att jakt totalförbjuds på mer än 10 procent av Sveriges yta. Med anledning av detta vill jag fråga miljö- och klimatminister Isabella Lövin: Vad avser ministern och regeringen göra för att stoppa detta förslag från att bli verklighet?”

 

Svar av ministern

Mattias Karlsson har nu fått svar av ministern. Hon väljer dock att svara på en fråga som rör blyförbud i våtmarker, alltså inte om EU-kommissionens förslag om utökat skydd av mark. Förmodligen svarar Isabella Lövin på blyförbudsfrågan eftersom Mattias Karlsson i sin fråga satt rubriken ”Blyförbud”. Men det hans fråga egentligen avser är EU-kommissionens förslag att skydda stora landområden från jakt, fiske, skogsbruk och gruvdrift. Enligt förslaget ska så mycket som tio procent eller mer av all mark i Sverige få ett strikt skydd, där mänskliga aktiviteter som jakt förbjuds.

 

Blyförbud i våtmark

EU:s ministerråd godkände nyligen EU-kommissionens förslag till blyhagelförbud i våtmarker och miljöministern tolkar alltså Mattias Karlssons fråga som att han vill ha svar på hur regeringen ser på detta.
”Förbudet liknar det förbud som redan finns i Sverige och innebär alltså inte ett totalförbud för jakt. Förbudet innebär att det är förbjudet att bära med sig och använda blyammunition vid jakt i de svenska våtmarkerna.”

 

”Förbudet liknar det förbud som redan finns i Sverige och innebär alltså inte ett totalförbud för jakt.”

 

Jägareförbundet varnar dock för att ett utvidgat eller totalt blyhagelförbud skulle innebära konsekvenser för dagens jakt på fast mark och för alla jägare med gamla hagelvapen. Dessutom skulle det stoppa Sveriges OS-skyttar i hagelgrenarna, samt sätta stopp för allt jaktstigsskytte med hagel mot plåtfigurer, enligt Jägareförbundet.

EU:s ministerråd tog beslut om blyhagelförbud

Nej i EU-nämnden

EU:s ministerråd har nu godkänt EU-kommissionens förslag till blyhagelförbud i våtmarker. Sverige röstade nej, efter ett beslut i EU-nämnden, som gick tvärtemot regeringens tidigare ja-linje.
Isabella Lövin skriver i svaret att vid avstämningen med riksdagen i förra veckan framförde en majoritet i EU-nämnden att Sverige skulle rösta nej till antagande av förbudet i rådet, vilket också skedde.

 

Påverkar nervsystemet

”För att rådet ska invända mot förbudet krävs dock en kvalificerad majoritet. En sådan majoritet uppnåddes inte”, skriver Lövin.
Hon framför vidare i sitt svar att bly är ett av de giftigaste ämnen mänskligheten känner till och att bly påverkar nervsystemet och hjärnans utveckling och leder till lägre intelligens, och är särskilt skadligt för ofödda barn och under de första levnadsåren.

 

Foto: Kjell-Erik Moseid

Blyhagel sprids

”Endast en mycket liten andel avlossat blyhagel träffar målet. Ungefär 5.000 ton blyhagel sprids i EU:s våtmarker varje år och detta beräknas leda till att cirka 1 miljon sjöfåglar dör genom blyförgiftning.”
Vidare skriver miljöminister Isabella Lövin:
”Det finns i dag fullt fungerande alternativ till blyammunition på EU:s marknad. I de allra flesta fall kommer det också att vara möjligt att använda samma vapen. Det kommer alltså inte att införas något förbud mot jakt, däremot kommer den som ska jaga i våtmark inte kunna använda blyammunition.”

 

Nationella tolkningar?

Förbudet mot blyhagel i våtmark kommer att träda ikraft 24 månader efter att förordningen publicerats, och det blir förmodligen runt årsskiftet 2023. Om Sverige däremot skulle välja att införa ett totalt förbud mot allt blyhagel blir det en övergångsperiod om 36 månader.
– Kommissionen öppnade dock för att medlemsländerna skulle kunna göra nationella definitioner av vad som är våtmark. Vi förutsätter att Sverige utgår för dagens definition, vilket skulle undanröja väldigt många problem och negativa konsekvenser, säger Svenska Jägareförbundets generalsekreterare Bo Sköld på förbundets hemsida.
Avslutningsvis kan nämnas att Isabella Lövin redan har svarat på en fråga om vad regeringen gör för att motverka ett jaktförbud på tio procent av Sveriges landyta. Det kan du läsa om här.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev