Läs också EU:s ministerråd tog beslut om blyhagelförbud