Miljöminister Isabella Lövin (MP): ”Regeringen kommer bevaka Sveriges intressen i den kommande processen med att genomföra EU:s strategi för biologisk mångfald.” Foto: Kjell-Erik Moseid och Fredrik Hjerling

Miljöministern: Regeringen ska arbeta aktivt för att jakten ska bevaras

Premium

Miljöminister Isabella Lövin (MP) svarar nu John Widegren (M) på hans fråga om vad regeringen gör för att motverka ett jaktförbud på tio procent av Sveriges landyta.

”Kan statsrådet garantera att regeringen kommer att verka för att det inte blir ett förbud mot att bedriva fiske och jakt på 10 procent av all mark och alla hav i Sverige?”
Så löd John Widegrens fråga som ställdes till miljöministern för en vecka sedan, med anledning av EU-kommissionens förslag om utökat skydd av mark.

Strikt skydd av mark en fråga för miljöministern

Isabella Lövin svarar:
”Det är en lång svensk tradition att det i våra skyddade områden är möjligt att bedriva olika sorters aktiviteter som vandring, tältning, jakt och fiske som inte motverkar syftet med skyddsändamålet.  Jag kan försäkra John Widegren att regeringen kommer arbeta aktivt för att bevara ovanstående traditioner och bevaka Sveriges intressen i den kommande processen med att genomföra EU:s strategi för biologisk mångfald.”

 

Bakgrunden

Hon ger även en bakgrund till sitt svar:
”Regeringen har sedan EU-kommissionen presenterade strategin i våras arbetat aktivt med frågan om utformning av målen om skydd vilket har redovisats i miljö- och jordbruksutskottet samt i EU-nämnden. EU:s miljöministrar beslutade den 23 oktober 2020 att anta rådslutsatser och ställa sig bakom målen om skydd i strategin. Av rådsslutsatserna framgår bland annat. att genomförandet av målen kräver ett samarbete mellan kommissionen och medlemsstaterna för utveckling av en gemensam förståelse för definitionen av strikt skydd. Rådsslutsatserna betonar att ett striktare skydd kan tillåta mänskliga aktiviteter som är i överensstämmelse med bevarandemålen för skyddet.
Sverige röstade i EU:s miljöråd för att anta rådsslutsatserna. Den svenska ståndpunkten, som förankrades i EU-nämnden den 16 oktober 2020 var att Sverige ser rådsslutsatserna om biologisk mångfald som ett viktigt steg i EU:s arbete för att bromsa förlusten av biologisk mångfald och ta vara på naturens tjänster. Ståndpunkten var också att Sverige bland annat anser att definitioner och kriterier för skyddade områden ska tas fram i en process med deltagande från medlemsstaterna och att existerande nationella kategorier för skydd av natur ska respekteras.”

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev