Kjell-Arne Ottosson, riksdagsledamot för Kristdemokraterna, oroas över begränsningar mot äganderätt, allemansrätt och rätten till jakt och fiske om EU-kommissionens förslag blir verklighet.

Politiker oroas över nytt hot mot jakten och äganderätten

Premium

EU-kommissionens förslag för ett strikt skydd av stora markområden väcker berättigade frågor. Kjell-Arne Ottosson, riksdagsledamot för Kristdemokraterna, oroas över bristen på transparens och ser effekterna i form av begränsningar som allvarliga hot riktade mot äganderätt, allemansrätt och rätten till jakt och fiske. 

Enligt förslaget kan tio procent eller mer av Sveriges landområden inom några år omfattas av det som kallas ett strikt skydd, där mänskliga aktiviteter som jakt och fiske förbjuds. Regeringskansliet ska inom några veckor lämna svar på förslaget utan att frågan debatterats politiskt.

I förslaget, som först kommenterades på Jägareförbundets hemsida, jämställs jakt och fiske med gruvdrift. Allt sådant ska enligt de dokument som Jägareförbundet refererat till begränsas, liksom all annan mänsklig närvaro i de strikt skyddade områdena. En begränsad och reglerad turism kan tillåtas.

 

Strikt skydd

Miljövänlig energiproduktion som vindkraft ska däremot vara undantaget från det strikta skyddet. Enligt uppgifter som Jägareförbundet refererar till ska 10 procent av ett medlemslands landmassa skyddas, men samtidigt kan vissa länder med stora glest befolkade skogsområden få ett utökat krav där upp till 30 procent av markytan får ett strikt skydd.

Frågetecknen kring det uppseendeväckande förslaget är många, och många har också reagerat kraftigt på de knapphändiga uppgifter som presenterats.

EU-kommissionen vill stoppa jakt för ökad biologisk mångfald

Jägareförbundets generalsekreterare Bo Sköld påtalade det orimliga i att jakt och fiske jämställs med andra kraftigt miljöpåverkande verksamheter.

Moderata riksdagsledamoten John Widegren har ställt frågor till miljöminister Isabella Lövin (MP) samtidigt som ett svar förbereds i regeringskansliet.

Strikt skydd av mark en fråga för miljöministern

Kjell-Arne Ottosson, riksdagsledamot för Kristdemokraterna, är en av många politiker som sökt svar och information.

– Jag har rotat och ställt frågor, men våra kontakter i Bryssel har inte fått någon information, säger Kjell-Arne Ottosson.

 

Biologisk mångfald

Det finns från EU-kommissionens sida en uttalad önskan om att bevara och utöka den biologiska mångfalden inom unionen, en önskan som kan förklara planerna. Genom att ge stora landområden ett strikt skydd, långt mer omfattande än dagens Natura 2000-områden, ska natur skyddas från all mänsklig aktivitet. Där kan även rättigheter som idag omfattas av den svenska allemansrätten räknas in.

 

Begränsa aktiviteter

– Om allemansrätten berörs så drabbas många, vilket på sitt sätt vore bra. Då kommer också många att ha synpunkter på åtgärden. Om det drabbar jakt och fiske så är det inte lika många som ser problemet, men i grunden är det givetvis fel att begränsa aktiviteter där det handlar om förnyelsebara resurser dit jakt och fiske ska räknas, säger Kjell-Arne Ottosson.

 

”Saker som är kontroversiella ska inte smygas ut”

 

Han ser också en fara i att uppgifter läcker ut som därefter varken avfärdas eller bekräftas.

– Saker som är kontroversiella ska inte smygas ut, här måste det var transparens, säger Kjell-Arne Ottosson.

 

Foto: Lars-Henrik Andersson

Skydda skogen

Sveriges syn på skogen och skogsråvaran som en del i ett miljömedvetet brukande är inte den rådande bilden i EU. Där finns starka krafter som vill skydda skogen från mänsklig aktivitet, som en form av grön omställning.

– Vilket självklart är helt fel, det är tvärt om så att vårt sätt att bruka skogen har gynnat de värden många vill bevara. Att begränsa äganderätten och rätten till jakt och fiske på det här sättet är inget annat än ett hot mot den biologiska mångfalden och de värden vi värnar, säger Kjell-Arne Ottosson.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev