Läs också EU-kommissionen vill stoppa jakt för ökad biologisk mångfald