Läs också Strikt skydd av mark en fråga för miljöministern