Jakten i stora naturskogsområden kan inom några år omfattas av ett strikt skydd, som innebär att jakt förbjuds och möjligheten att vistas i dessa områden starkt begränsas. Foto: Kjell-Erik Moseid

Strikt skydd av mark en fråga för miljöministern

Premium

EU-kommissionens förslag att stora delar av medlemsländernas markområden inom några år kan omfattas av ett strikt skydd har väckt berättigade frågor. Riksdagsledamoten John Widegren, (M), har därför ställt en fråga till statsrådet Isabella Lövin, (MP).

Riksdagens partier har löpande fått information om EU:s tankar och planer för att öka den biologiska mångfalden.

 

EU-kommissionen vill stoppa jakt för ökad biologisk mångfald

– Men det här är inte signaler vi fått innan angående strategin för biologisk mångfald, det blir därför mycket viktigt att få klargörande, säger John Widegren, som med anledning av detta vänt sig till miljöminister Isabella Lövin.

 

Jakt och gruvdrift

John Widegren (M).

John Widegren, (M).

John Widegren pekar på att jakt och fiske jämställs med gruvdrift, vilket Moderaterna ser som helt orimligt. Moderaterna ser även ett hot mot äganderätten, rätten att bruka sin egen mark samt rätten till jakt och fiske.

I södra Sverige skulle som ett exempel ett utökat skydd innebära att stora arealer kan omvandlas till rena fortplantningsområden för vildsvin.

I norra delarna av landet, men en stor andel av Sveriges naturskogar, kan jakten i fjällområden och i fjällnära skogar äventyras.

– Från moderaternas sida kommer vi i så fall ta kraftig strid, säger John Widegren.

 

Kan agera

Miljöminister Isabella Lövin, (MP).

Medlemsländerna har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget, och Widegren vill veta hur miljöministern ser på förslaget.

Frågan lyder,

– Kan statsrådet garantera att regeringen kommer att verka för att det inte blir ett förbud mot att bedriva fiske och jakt på 10 procent av all mark och alla hav i Sverige?

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev