Justitieutskottet säger nej till regeringens förslag om vapendirektivet. Foto: Lars-Henrik Andersson

Nej i justitieutskottet till regeringens vapenförslag

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger nej till regeringens förslag om hur det så kallade ändringsdirektivet till EU:s vapendirektiv ska införas i svensk lag.

Justiteutskottet anser att regeringens förslag går längre än vad som egentligen krävs enligt direktivet. S och MP reserverar sig mot utskottets förslag. Utskottet vill också att riksdagen ska komma med två tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen. Flera partier har invändningar mot utskottets förslag om tillkännagivanden.

 

Stor majoritet i riksdagen mot vapenförslag

Det var i maj 2017 som EU antog ett direktiv för att skärpa de vapenregleringar som redan fanns på plats i EU:s vapendirektiv. Huvudsyftet med det nya direktivet var att motverka att skjutvapen missbrukas genom att de används i brottslig verksamhet. I oktober 2020 kom regeringen med ett förslag om hur detta så kallade ändringsdirektiv ska införas i svensk lag.

 

Löstagbara magasin

Bland annat föreslår regeringen att vissa löstagbara magasin ska regleras i vapenlagen, att kraven på märkning och registrering utökas samt att vapenmäklarverksamhet regleras på samma sätt som vapenhandlarverksamhet. Regeringen föreslår även lättnader i tillståndsplikten för ljuddämpare.

Justitieutskottet håller med regeringen om vikten att bekämpa illegal vapenhantering men anser att regeringen i vissa delar av förslaget går längre än vad ändringsdirektivet kräver. Det gäller bland annat förslaget om att reglera vissa löstagbara vapenmagasin. Utskottet befarar också att reglerna kan bidra till att försvåra för lagliga vapeninnehavare, som jägare och sportskyttar, utan att komma till rätta med den illegala vapenhanteringen. Därför anser utskottet att riksdagen ska säga nej till de lagändringar som regeringen föreslår för att genomföra ändringsdirektivet i svensk rätt.

 

Tidsbegränsade licenser

Utskottet ser också ett behov av att avskaffa systemet med tidsbegränsande licenser för helautomatiska vapen och enhandsvapen. Därför föreslår utskottet att riksdagen ska rikta ett tillkännagivande om att regeringen under 2021 ska återkomma med ett förslag om att avskaffa tidsbegränsade licenser för helautomatiska vapen och enhandsvapen.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet reserverade sig mot att utskottet föreslår nej till regeringens förslag. Partierna håller bland annat inte med om att en reglering av vissa vapenmagasin skulle vara att gå längre än direktivet kräver.

 

Miniminivå

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverade sig mot förslaget att rikta ett tillkännagivande till regeringen om att ändringsdirektivet ska genomföras på en faktisk miniminivå. Partierna utgår från att regeringen ser till att genomförandet inte går längre än direktivet kräver och ser därför inte något skäl för ett tillkännagivande.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet reserverade sig mot förslaget till tillkännagivande om att avskaffa tidsbegränsningen för licenser för helautomatiska vapen och handeldvapen. Partierna pekar på att dessa typer av vapen har bedömts som speciellt stöldbegärliga och farliga och tycker därför att det är befogat med en kontinuerlig kontroll av just de licenserna.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev