När regeringen på nytt lägger ett förslag om hur EU:s vapendirektiv ska infogas i svensk lagstiftning, väntas hårda diskussioner i riksdagen. Foto: Lars-Henrik Andersson & Camilla Svensk

Otydligheter i nytt lagförslag om vapen

Premium

En otydligt skriven lagtext när det gäller tillståndskravet för vissa löstagbara magasin kan ställa till problem för vapenägarna. Det konstaterar Svenska Jägareförbundets jurist Ola Wälimaa efter att ha läst regeringens proposition om hur EU:s vapendirektiv ska infogas i svensk lagstiftning.

Regeringen har tidigare tvingats dra tillbaka sin proposition om hur direktivet ska implementeras i vapenlagen. En riksdagsmajoritet har förordat att Sverige inte ska gå längre än vad direktivet kräver, medan regeringen lagt förslag som innebär en överimplementering.

 

Nytt försök att få igenom vapendirektivet

När man nu lägger fram en omarbetad version av propositionen lär diskussionen fortsätta.

Ola Wälimaa.

– Propositionen innehåller delar som är en överimplementering, och annat som kan betraktas som gränsfall. Regeringen har också backat på en del punkter jämfört med tidigare förslag. Till exempel vad gäller tillståndskrav på avfyrningsmekanismer, säger Jägareförbundets jurist, Ola Wälimaa.

Samtidigt, anser Ola Wälimaa, har man gjort flera korrekta bedömningar av att svensk lagstiftning redan uppfyller många krav i direktivet. Det gäller förslagen om tidsbegränsade licenser och distanshandel, med mera.

– Man har i de fallen lyssnat på bland annat Svenska Jägareförbundets synpunkter, säger han.

 

Löstagbara magasin

I propositionen förs resonemang om att vissa undantag är möjliga att göra, men som regeringen väljer att inte tillämpa. Det gäller till exempel samlarvapen.

– Om man uttryckligen väljer att inte tillämpa ett undantag när så är möjligt, kan man inte säga att det är en minimiimplementering, säger Ola Wälimaa.

Ett gränsfall till överimplementering är förslaget om hur vissa löstagbara magasin ska regleras.

Stora magasin – som kan laddas med fler än 20 patroner för halvautomatiska enhandsvapen och med fler än tio patroner för halvautomatiska gevär med centralantändning samt helautomatiska vapen – får bara innehas så länge ägaren har licens på vapen som magasinet passar till.

Å andra sidan får man inneha hur många magasin som helst, men de måste förvaras på samma sätt som ammunition. Något som påverkar sportskyttarna, särskilt de som skjuter pistol och har magasin som också passar till ett gevär.

 

Reglering krävs

I enstaka fall påverkar det också jägare. I det fall en jägare har ett halvautomatiskt centralantänt kulgevär och vill övningsskjuta med ett magasin som kan ta mer än tio skott (och därmed inte är godkänt för jakt) omfattas man av regelverket.

– Direktivet kräver någon form av reglering av det man kallar stora magasin, och här kan man diskutera om det är en överimplementering eller inte. Ett direktiv innehåller inte direkt bindande regler utan anger vilken effekt de nationella reglerna ska uppnå. Medan det i direktivet sägs att det gäller magasin som är införda i ett visst vapen, skriver regeringen att det gäller magasin som kan föras in i sådana vapen, vilket är en betydande skillnad, säger Ola Wälimaa.

 

Otydlig lagtext

I det sammanhanget har han också reagerat på hur lagtexten är skriven. I propositionens motivering uttalas att reglering av stora magasin endast gäller halvautomatiska skjutvapen med centralantändning samt helautomatiska skjutvapen, medan det i lagtexten på ett ställe är förenklat till ordet skjutvapen.

– Vad som står i lagtexten är mycket viktigt. När man skriver enbart skjutvapen kan det tolkas som att gälla vilka skjutvapen som helst. För domstolar gäller också lagtexten i första hand och propositionens motivering är bara tolkningsunderlag, säger Ola Wälimaa.

– Lagtexten är alltså otydlig och kan tolkas som att den avser magasin som kan monteras på andra skjutvapen än de avsedda. Det är något som kan få stora konsekvenser för jägarna, fortsätter han.

 

Tar inte chansen

Under genomgången av propositionen har Ola Wälimaa också noterat att regeringen inte tar chansen att gå riksdagsmajoriteten till mötes, vad gäller vissa tillkännagivanden som gjorts med förslag om ändringar i vapenlagen.

Till exempel blir det inga lättnader i tillämpningen av EU:s vapenpass. Som ett av få medlemsländer kräver Sverige att utomnordiska jägare och skyttar även i fortsättningen ska söka särskilt införseltillstånd när de reser in i landet.

– Vidare håller man fast vid de tidsbegränsade femåriga licenserna för vissa vapen, trots att direktivet inte kräver det. Däremot anser man inte att det behöver införas några nya tidsbegränsade licenser, säger Ola Wälimaa.

 

Ingen övergångsregel

Vad gäller förslaget om att slopa licenskravet för ljuddämpare konstaterar förbundets jurist att det innebär att en vapenägare kan ha hur många ljuddämpare som helst, så länge de passar till vapen som denne har licens för. Och det gäller oavsett vapnets typ, ändamål och kaliber. Till exempel kan man fritt köpa ljuddämpare till sin studsare i kaliber .22lr om förslaget går igenom.

 

Eget initiativ

En oklarhet i sammanhanget är att det inte finns någon övergångsbestämmelse. Hur ska en jägare som har licens på en ljuddämpare agera om jägaren säljer den efter att licenskravet upphört?

– Det borde stå något om att licensen upphör att gälla vid en försäljning till någon som inte behöver licens. Eller att säljaren är skyldig att till polisen rapportera om ägarbytet, för att licensen ska makuleras. Som det nu är skrivet är det helt upp till den enskilde att ta det initiativet, säger Ola Wälimaa.

På Jägareförbundet ska man de närmaste dagarna analysera propositionen och besluta hur man ska agera fortsättningsvis.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev