Kan löstagbara magasin till i princip alla vapen komma att omfattas av tillståndsplikt när EU:s vapendirektiv implementerats i svensk lagstiftning? Risken finns om inte vissa skrivningar ändras, hävdar Jägareförbundet. Foto: Jan Henricson

Fortsatta problem med vapendirektiv – otydlig skrivning öppnar för tolkningar

En otydlig skrivning i regeringens proposition om EU-s vapendirektiv riskerar att bli ett problem när den nya vapenlagstiftningen ska tolkas. I värsta fall kan skrivningen göra att i stort sett samtliga vapen omfattas av tillståndskrav för löstagbara magasin, varnar Jägareförbundet. På justitiedepartementet ser man inga sådana risker.

De sorger och bedrövelser om omger implementeringen av EU:s vapendirektiv i svensk lagstiftning verkar aldrig ta slut.

I propositionen som den moderatledda regeringen nyligen överlämnat till riksdagen återfinns skrivningar, som samma politiker sa nej till när de i opposition röstade ner tidigare regeringars försök att få igenom direktivet.

Ord har bytts ut

Problemet, som Jägareförbundet nu pekar på i en artikel på sin hemsida, består av ett byte av ord.

I remissen med vapenutredarens förslag, som jakt- och skytterörelsen under viss vånda accepterade, användes en korrekt definition för att förklara vilka vapenmagasin som avses.

I propositionen har skrivningen ändrats. Något som enligt Jägareförbundets förbundsjurist Ola Wälimaa ger en otydlig lagtext och som riskerar att leda till problem för vapenägarna.

Viktigt med tydlighet

Ola Wälimaa.

–  I propositionen anges att det är vapenmagasin till halvautomatiska vapen med centralantändning som ska regleras i vapenlagen. Samtidigt sägs det att detta ska gälla magasin som är möjliga att montera på ett skjutvapen. Eftersom skjutvapen är en lagdefinierad term kan man inte blanda begreppen, då risken är uppenbar att det kan uppfattas att gälla samtliga skjutvapen, säger Ola Wälimaa till Svensk Jakt.

Enligt Wälimaa är det extremt viktigt att lagtexter är tydliga, inte minst när det gäller ett så omdiskuterat område som civilpersoners vapeninnehav.

– Vi vet att det finns krafter som vill kunna misstolka vapenlagen för att få det som de vill. Om lagtexten blir enligt propositionen öppnas möjligheter för att göra sådana tolkningar, säger han.

Ser ingen risk

Att åtgärda problemet är enkelt. Jägareförbundet föreslår att man i de fall lagtexten handlar om tillståndskrav för löstagbara magasin byter ut ordet skjutvapen mot halvautomatiska skjutvapen med centralantändning.

Svensk Jakt har ställt frågor till justitiedepartementet, som svarar att man inte ser någon risk för att lagtexten kan misstolkas, eller att det finns utrymme för missförstånd.

Eftersom man i lagförslagets första stycke skriver att det gäller magasin till halvautomatiska skjutvapen med centralantändning är det det som gäller även fortsättningsvis i texten även om man förkortar till endast ordet skjutvapen, uppger man från departementet.

– Man måste alltid passera första stycket för att komma vidare i bestämmelsen. Om man här konstaterar att det inte är fråga om ett magasin för ett halvautomatiskt skjutvapen med centralantändning kommer man inte vidare i bestämmelsen, uppger ansvariga på departementet i ett mejlsvar till Svensk Jakt.

Beslut i vår

Propositionen är överlämnad till riksdagen, och regeringen kan knappast ge sig in och ändra i ett lagt förslag.

Ärendet ska emellertid beredas i justitieutskottet där politikerna har möjlighet att förtydliga vilka vapen som omfattas vad gäller tillståndskravet för löstagbara magasin. Med andra ord, man kan byta ut orden på så sätt som Jägareförbundet föreslår om politikerna vill förtydliga lagtexten.

Planen är att riksdagen ska besluta om implementeringen av direktivet i vår, för att den nya vapenlagen ska börja gälla vid halvårsskiftet 2023.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev