Att hitta ett godkänt lås för att kunna lämna halvautomaten i bilen vid ett snabbstopp på en mack verkar omöjligt, skriver debattören.

Det är viktigt att formuleringarna är rätt, så att inga missförstånd om vilka vapen som omfattas av magasinsregleringen uppstår, påpekar Jägareförbundet i en kommentar till lagrådsremissen om EU:s vapendirektiv. Foto: Lars-Henrik Andersson

Förslag om vapendirektiv till lagrådet

Regeringens förslag till hur EU:s vapendirektiv ska implementeras i svensk vapenlagstiftning har överlämnats till lagrådet för bedömning, innan det blir en proposition till riksdagen.

Förslaget till lagrådet är det fjärde försöket att få implementeringen accepterad i riksdagen. De propositioner som lämnades av socialdemokratiskt ledda regeringar under den förra mandatperioden förkastades samtliga av riksdagsmajoriteten.

Stora magasin

Det senaste förslaget innebär att det blir en viss reglering av större löstagbara magasin till halvautomatiska vapen. Det handlar om magasin som rymmer mer än 10 patroner för gevär samt 20 patroner för enhandsvapen.
Under den tidigare remissrundan var jägarorganisationerna i stort sett nöjda med förslaget, då de i sina kommentarer skrev att man erkänner att EU har beslutat att stora vapenmagasin till viss del ska regleras, och att man därför accepterar utredningens förslag. Även om man egentligen anser att en sådan reglering av magasin inte behövs.

Ett steg närmare implementering av EU:s vapendirektiv

Möjliga missförstånd

Från Jägareförbundets sida har man emellertid synpunkter på formuleringar i regeringens förslag till lagrådet. Förbundsjuristen Ola Wälimaa pekar i en upplysande skrivelse på de missförstånd som kan uppstå om man inte tydligt definierar vilka vapen som menas vad gäller reglering av stora magasin.

Tydlighet efterfrågas

Det är i lagförslaget inte tydligt att man menar halvautomatiska skjutvapen med centralantändning när man använder sig enbart av begreppet skjutvapen, skriver Wälimaa.
”Förbundet anser därför att lagtexten måste omformuleras så det tydligt anges att inte vapenmagasin till samtliga typer av skjutvapen omfattas, utan endast vapenmagasin till halvautomatiska skjutvapen med centralantändning. Detta sker lämpligen genom att ordet ”skjutvapen” ersätts med ”halvautomatiska skjutvapen med centralantändning”. Denna lösning var den som användes i SOU 2022:62 och som accepterades i remissbehandlingen”, föreslår Jägareförbundet i skrivelsen till lagrådet.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev