Enligt Svenska Jägareförbundet finns det i senaste förslaget till implementering av EU:s vapendirektiv i princip inte något som påverkar jakten och jägarna. Foto: Lars-Henrik Andersson

Ett steg närmare implementering av EU:s vapendirektiv

Premium

Efter sju sorger och åtta bedrövelser tyder mycket på att EU:s vapendirektiv kommer att införlivas i svensk lagstiftning. Tunga remissinstanser skriver om förslaget att det inte finns behov att reglera innehav av stora magasin, men accepterar det ändå eftersom Sverige tvingas av EU-direktivet.

I mitten av november skickade regeringen ut det senaste förslaget om hur EU:s vapendirektiv ska implementeras i svensk lag på remiss.

Direktivet som ska implementeras är omfattande med en mängd detaljer. Bland det som rör jägare, skyttar och vapensamlare mer konkret är krav på märkning av vapen och vapendelar samt en hårdare reglering av vapenhandlare och det man kallar för vapenmäklarverksamhet.

Och så det som kanske har vållat hetast debatt, åtminstone i sportskyttekretsar: krav på reglering av större löstagbara magasin, till halvautomatiska vapen med centralantändning.

Det handlar om magasin som rymmer fler än 20 patroner för enhandsvapen och fler än 10 för gevär.

 

Nytt försök att lagstifta om svenskarnas vapen

Flera förslag

Under resans gång – hittills har tre förslag angående vapendirektivet förkastats – har kraven lindrats och närmat sig den gräns som kan sägas vara en implementering på miniminivå.

I den senaste utredningen, som nu varit ute på remiss under en månad, innebär förslaget att den som har tillstånd att inneha ett vapen för skjutning eller samling, utan särskilt tillstånd ska få inneha sådana stora löstagbara magasin, som passar till vapnet.

Den regeln ska också gälla för vapenhandlare samt för den som lånar ett vapen där ett sådant magasin passar.

 

Utredning om flera för jägarna viktiga vapenfrågor

Nödd och tvungen

De båda jägarorganisationerna skriver i sina remissvar att de erkänner att EU har beslutat att stora vapenmagasin till viss del ska regleras, och att man därför accepterar utredningens förslag. Även om man egentligen anser att en sådan reglering av magasin inte behövs.

Alltså, att den som har tillstånd att inneha ett halvautomatiskt vapen för jakt eller målskytte också har tillstånd att inneha stora magasin som passar till vapnet. Ungefär på samma sätt som regelverket idag är utformat vad gäller ammunition.

 

Vapendirektivet: EU-kommissionen drar Sverige inför rätta

Detaljer återstår

Enligt Svenska Jägareförbundet ligger utredningens förslag nära en minimiimplementering. Det finns detaljer som man vänder sig mot. En reglering av magasin till helautomatiska vapen krävs inte av direktivet och ska därför strykas i förslaget, anser förbundet.

Vidare har man synpunkter på hur kravet att märka vapen med särskilt stort historiskt värde är utformat. Om inte förslaget ändras finns risken att värdefulla historiska vapen förstörs, helt i onödan.

Hinder mot annat

Peter Eriksson.

Jägareförbundets ordförande Peter Eriksson säger på förbundets hemsida att han är angelägen om att få implementeringen avklarad eftersom processen har hindrat andra för jägarna viktiga ändringar i vapenlagen, som utvidgad vapengarderob och erkännande av EU:s vapenpass.

– Vi har under hela processen haft en nära dialog med övriga skytterörelsen. Vi har stöttat dem i deras frågor och de har stöttat jägarna. Det senaste förslaget från den särskilde vapenutredaren innehåller – i stort sett – bara saker som krävs enligt vapendirektivet. Därmed är utredarens förslag nu nära en minimiimplementering. I princip innebär förslaget dock inget som påverkar jakten eller jägarna, säger Peter Eriksson.

Inget förvaringskrav

Till liknande slutsatser kommer Svenska skyttesportförbundet i sitt remissvar där man skriver:

”Den som har tillstånd att inneha ett halvautomatiskt skjutvapen för jakt, målskytte eller samling får även inneha (och använda) sådana magasin som passar till vapnet, utan krav på ytterligare separata användningstillstånd för magasinen utöver tillståndet att inneha vapnet.”

Skyttesportförbundet noterar, precis som Jägareförbundet, att det är bra att det inte införs något förvaringskrav för magasin, samtidigt som man vänder sig mot en reglering av magasin till helautomatiska vapen eftersom detta inte krävs i direktivet.

Polisen är emot

Svenska mångkampförbundet går i sitt remissvar mot all reglering av magasin. Förbundet anser att utredningens förslag inte är en implementering på miniminivå, även om det är mindre restriktivt än de som lagts fram tidigare.

Mot förslaget är även Polismyndigheten, men av helt annan anledning än Mångkampförbundet.

Mer hade behövts för att få önskad effekt ur ett polisiärt syfte. Reglerna som föreslås träffar inte magasin som finns i kriminella kretsar, skriver myndigheten som hade velat se en mer omfattande reglering av samtliga löstagbara magasin.

Samtliga svar

Andra myndigheter och organisationer som inkommit med remissvar är Naturvårdsverket, MSB, Svenska skidskytteförbundet och Sveriges vapenägares förbund. Totalt har 43 instanser kommenterat remissen.

Samtliga remissvar finns att läsa på regeringens hemsida, genom att klicka här. Remissvar som lämnats av icke utsedda remissinstanser återfinns emellertid inte på sidan.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev