Ytterligare ett försök görs nu med att implementera EU:s vapendirektiv i svensk lagstiftning, då regeringen skickat ut en omfattande utredning på remiss.

Ytterligare ett försök görs nu med att implementera EU:s vapendirektiv i svensk lagstiftning, då regeringen skickat ut en omfattande utredning på remiss. Foto: Lars-Henrik Andersson

Nytt försök att lagstifta om svenskarnas vapen

Premium

Nu görs ett nytt försök att implementera EU:s vapendirektiv från 2017 i svensk lagstiftning. Den nya regeringen har skickat ut ett förslag till ett stort antal remissinstanser, som har till den 15 december att lämna synpunkter.

Införandet av EU:s vapendirektiv har i Sverige blivit till en riktig långbänk. Flera försök har gjorts då tidigare S-ledda regeringar har lagt propositioner, som en riksdagsmajoritet har sagt nej till, då man ansett att förslaget gått längre än vad EU kräver.

I maj i år tillsatte regeringen en utredning för att se över hela vapenlagstiftningen, med uppdraget att redan i höst lämna ett delbetänkande angående hur vapendirektivet ska infogas i svensk lagstiftning.

Snabba svar

Utredningen har nu lagt ett sådant förslag och den närmaste månaden väntar en omfattande men snabb remissrunda då myndigheter och organisationer har möjlighet att lämna synpunkter, innan det blir till en proposition som läggs på riksdagens bord.

Utredning om flera för jägarna viktiga vapenfrågor

Jägareförbundets jurist Ola Wälimaa.

En av remissinstanserna är Svenska Jägareförbundet där förbundsjurist Ola Wälimaa är i full färd med att läsa in sig på den 350-sidiga utredningen när Svensk Jakt tar kontakt.

– Det är för tidigt att säga något om förslaget. Vi måste läsa och analysera och behandla det i styrelsen innan förbundet kommer med sina synpunkter, säger Ola Wälimaa.

Krav från politiker

Inom vapenutredningen har det funnits en referensgrupp med politiker från samtliga riksdagspartier.
I en Facebookgrupp för vapenägare skriver Moderaternas talesperson i vapenfrågor, Sten Bergheden, att ett krav från politikerna på utredningen, har varit att implementeringen ska ske på absolut miniminivå.

Riksdagen pressar regeringen i vapenfrågor

Det är tydligt att Bergheden hyser stora förhoppningar att implementeringen snart ska kunna genomföras, för att man därefter ska ta itu med andra vapenfrågor, där de numera regeringspartierna tidigare krävt förändringar. Bland annat gäller det storleken på vapengarderoben.

Många bestämmelser

Vapenlagstiftningen är komplicerad och utredaren Gunnel Lindberg, som också är ordförande i Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, konstaterar inledningsvis att det krävs ändringar i förhållandevis många bestämmelser, även om direktivet implementeras på en miniminivå.

Man skriver att svensk vapenlagstiftning håller en hög standard och att Sverige till stor del redan uppfyller de krav som ställs i EU-direktivet.

Hetast debatt

Det finns emellertid områden där lagstiftningen behöver skärpas. Det gäller bland annat nya krav på märkning av vapen och vapendelar samt en hårdare reglering av vapenhandlar- och det man kallar för vapenmäklarverksamhet.

Och så det som kanske har vållat hetast debatt, åtminstone i sportskyttekretsar: krav på reglering av större löstagbara magasin, till halvautomatiska vapen med centralantändning, samt till automatvapen.

Utan tillstånd

Enligt utredningen kommer det att krävas tillstånd att inneha vissa löstagbara magasin. Det handlar om magasin som rymmer fler än 20 patroner till en pistol, eller fler än 10 till ett gevär.

Vapendirektivet: EU-kommissionen drar Sverige inför rätta

Men, sägs det i utredningen, den som har tillstånd att inneha ett vapen för skjutning eller samling ska utan särskilt tillstånd få inneha sådana löstagbara magasin, som passar till vapnet. Den regeln ska också gälla för vapenhandlare samt för den som lånar ett vapen där ett sådant magasin passar.
Om det är ett förslag som är tillräckligt för att betraktas som en implementering på miniminivå, återstår att se när remissinstanserna kommer med sina synpunkter.

Mer att läsa

Den som är särskilt intresserad och vill fördjupa sig i hur EU:s tilläggsdirektiv på vapenområdet ska infogas i svensk lagstiftning, kan göra det genom att ladda hem utredningens förslag här.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev