Läs också Utredning om flera för jägarna viktiga vapenfrågor