Läs också Riksdagen pressar regeringen i vapenfrågor