Riksdagen fortsätter att pressa regeringen för att den ska agera i flera vapenfrågor. Bland annat vill man se en utökad vapengarderob. Foto: Martin Källberg

Riksdagen pressar regeringen i vapenfrågor

Premium

Riksdagsmajoriteten ger sig inte. I ett nyss justerat beslut påminner justitieutskottet regeringen om att den inte levererat riksdagens beslut i flera vapenfrågor. Bland annat att vapengarderoben ska utökas, samt att Polisen ska befrias från vapenlicenshanteringen genom bildandet av en ny tillståndsmyndighet.

Sedan 2019 har riksdagen avlossat 40 så kallade tillkännagivanden till regeringen, med krav på en lång rad förändringar i vapenfrågor. I ett av dessa har majoriteten nått framgång, då licenskravet på ljuddämpare avskaffas i sommar.

I de övriga har regeringen inte återkommit med skarpa lagförslag, och det är mot bakgrund av det man ska se att riksdagen nu förbereder ytterligare tillkännagivanden, där det mesta känns igen sedan tidigare.

 

Nya krav på regeringen i vapenfrågor

Motioner i botten

Justitieutskottets betänkande grundas på de cirka 80 förslag som riksdagsledamöterna lämnat under den allmänna motionstiden 2021–2022.

När det justerades på tisdagen var man eniga om 13 tillkännagivanden, varav 11 har en tydlig riksdagsmajoritet bakom sig, medan utfallet för två av dem är mer osäkert.

Dessa två gäller en uppmaning till regeringen att omgående återkomma till riksdagen med en proposition som innebär en minimiimplementering av EU:s vapendirektiv i svensk lagstiftning, samt en större översyn av vapenlagstiftningen.

 

Hård debatt om avskaffade femårslicenser

Licenser och garderob

För övrigt känns det mesta som sagt igen. Nedan följer i punktform vad riksdagsmajoriteten vill att regeringen återkommer med i form av konkreta lagförslag:

 • Inrätta en ny tillståndsmyndighet för vapenlicenser (en jakt- och viltmyndighet).
 • Skärp kraven på Polismyndigheten vad gäller handläggningen av vapenlicenser.
 • Slopa de så kallade 5-årslicenserna för vissa typer av vapen.
 • Stryk begreppet synnerliga skäl i vapenlagen, och se över om det kan ersättas med särskilda skäl.
 • Förenkla licenshanteringen i samband med byte av vapen.
 • Polisen ska endast bedöma de licenspliktiga vapendelarna vid en ansökan, inte om ett vapens utseende är lämpat för ändamålet.
 • Utöka vapengarderoben.
 • Genomför det europeiska skjutvapenpasset i Sverige fullt ut.
 • Ta bort kravet på att ett visst antal transaktioner måste genomföras för att en vapenhandlare ska få behålla sin vapenhandlarlicens.
 • Flytta tillsynsansvaret för skjutbanor från Polisen.
 • Förenkla regelverket för vapenhandlare.

 

Vapen och skytte engagerar i riksdagen

Hårdare regler

Sten Bergheden (M).

Sten Bergheden är Moderaternas talesperson i vapenfrågor, och har i justitieutskottet arbetat för att riksdagen återigen ska ta beslut om tillkännagivanden som rör vapen.

– Det finns ingen anledning att tro att regeringen tar riksdagen på allvar den här gången heller, vilket är ett demokratiskt problem. Men det finns ändå anledning att återkomma. Inte minst för att hålla igång debatten i dessa frågor, säger Sten Bergheden.

Han tar reglerna som vapensamlare har att följa som exempel.

– Det har blivit allt svårare att samla på vapen, med ständigt nya påbud från myndigheterna. Jag menar att vi genom detta riskerar att förlora ett kulturarv.

 

Vapendirektivet: EU-kommissionen drar Sverige inför rätta

Hot om böter

En annan aktuell fråga är implementeringen av EU:s vapendirektiv. Regeringen har vid flera tillfällen lagt förslag som inte gått igenom riksdagen. Nyligen vände sig EU-kommissionen till domstol för att regering och riksdag inte genomfört EU:s beslut, och därmed hotas Sverige av höga böter.

– Det vore en enkel sak för regeringen att lägga ett förslag som får stöd i riksdagen. Istället har man under fem år envisats med att försöka driva igenom en lagstiftning som drabbar jägare och skyttar onödigt hårt. Det är mycket svårt att förstå, säger Sten Bergheden.

Justitieutskottets betänkande i vapenfrågor justerades den 19 april. Den 4 maj sker omröstningen i riksdagen.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev