söndag 24 september

Vapenlagen, skytte och enklare regler för skjutbanor och övningsskytte finns behandlat i partiernas motioner till riksdagen. Foto: Martin Källberg

Vapen och skytte engagerar i riksdagen

Vapen och skytte, rovdjur, säl och skarv samt vildsvin är de områden som riksdagsledamöterna anser vara viktigast. Dominerar bland motioner med jaktlig anknytning gör de som handlar om vapen och rovdjur.

Med inte mindre än 24 motioner vill riksdagsledamöterna se förändringar i vapenlagen, och ge jägare och sportskyttar nya och bättre förutsättningar för att utöva sina intressen.

Motionerna har skrivits av företrädare för Moderaterna och Sverigedemokraterna, där de förstnämnda har varit flitigast med 16 stycken. Liberalerna har med en motion med koppling till skytte.

 

En lång rad motioner om jakt och viltvård

Förenklad hantering

En av dem är en så kallad kommittémotion där Moderaterna med 22 förslag vill förenkla hanteringen av legala vapen. Motionen är underskriven av Johan Forssell, Louise Meijer, Mikael Damsgaard, Ellen Juntti och Sten Bergheden.

Samhället ska inte i onödan lägga hinder i vägen för skötsamma jägare och skyttar, heter det i motionen samtidigt som man konstaterar att Sverige jämfört med Europa i övrigt har en restriktiv vapenlagstiftning.

De moderata motionärerna skriver att det är anmärkningsvärt att regeringen inte gjort något åt de 26 tillkännagivanden på vapenområdet, som riksdagen beslutat om sedan juni 2019:

”Om regeringen fortsätter att trotsa riksdagens beslut måste vi överväga att bereda och lagstifta direkt i dessa frågor i riksdagen utan inblandning från regeringen.”

 

Moderaterna vill utöka vapengarderoben till att omfatta fler vapen, och slopa licenskravet på ljuddämpare. Foto: Lars-Henrik Andersson

Längre lån

Nedan följer några av de förslag till riksdagen, som de moderata företrädarna för fram i sin motion.

 • Inför servicegarantier vid handläggning av vapenlicenser parat med ett skydd mot ekonomiska förluster för den sökande, om handläggningstiden drar ut på tiden.
 • Se över vapenlagstiftningen och skapa ett regelverk som underlättar för vapenägarna och som minskar arbetsbördan för tillståndsmyndigheten.
 • Godkänn EU:s vapenpass.
 • Ge möjlighet att på säkert sätt förvara vapen hos annan, om man regelmässigt jagar på andra orter än där man är bosatt.
 • Utöka vapengarderoben.
 • Öka tiden för låneintyg från 14 till 30 dagar.
 • Slopa licenskravet för ljuddämpare.
 • Ta bort begränsningen med femåriga licenser för enhandsvapen och automatvapen.
 • Ge jägare och skyttar möjlighet att fortsatt använda blyammunition.
 • Auktoriserade vapenhandlare ska under vissa förutsättningar kunna utfärda licenser. De ska också ges rätt att skrota vapen.
 • Utred om tillsynsansvaret för skjutbanor ska flyttas från polisen till annan myndighet. Möjligtvis till den nya Viltmyndigheten, enligt tidigare tillkännagivanden.
 • Förtydliga vapenlagen så att polisen endast bedömer vapnets vitala delar vid tillståndsprövningen. Vapens utseende, som ändras genom den tekniska utvecklingen, ska inte påverka möjligheten att få licens.
 • Se över reglerna för att samla vapen, för att på det sättet slå vakt om ett värdefullt kulturarbete.

 

Tillåt bågjakt

Många av de förslag som förs fram i kommittémotionen återkommer bland de enskilda motioner som moderata riksdagsledamöter lämnat. Men bland dessa återfinns också andra förslag.

Cecilia Widegren (M) föreslår att Sverige ser över möjligheten att tillåta bågjakt.

Åsa Coenraads och Lars Püss (båda M) vill underlätta för jägare och skyttar att förvara ammunition av annan kaliber än den vapenlicensen tillåter. Man motiverar det med att ammunition köps till lånade vapen, samt att vapen säljs och ammunition blir kvar i vapenskåpet.

 

Marléne Lund Kopparklint (M) värnar om landets skjutbanor. Foto: Lars-Henrik Andersson

Skyddar skjutbanor

Marléne Lund Kopparklint (M) slår i en motion vakt om landets skjutbanor. Banor som legat på samma plats i kanske 100 år kan tvingas stänga efter att nyinflyttade grannar klagat på bullret.

För att freda skjutbanorna föreslår motionären att det införs en undersökningsplikt avseende buller inför köp av fastigheter som ligger intill en skjutbana.

Nyinflyttade ska inte kunna hänvisa till att de inte haft kännedom om bullret från skjutbanan innan de flyttade dit, skriver motionären, som i en annan motion vill se ett särskilt skydd mot inskränkningar som drabbar skjutbanor.

Marléne Lund Kopparklint föreslår i ytterligare en motion att kraven på förvaring i ett hushåll där det finns många vapen inte ska vara desamma som ställs på till exempel ett företag eller en skytteförening.

Vanliga bostäder är inte byggda för att klara stora värdeskåps vikt, och de kan kosta upp mot 50.000 kronor. Motionären föreslår därför en ändring i lagen där det anges att privatpersoners vapen ska förvaras i säkerhetsskåp med det antal vapen per skåp som medges för säkerhetsskåpets klassning.

 

Fler skott vid björnjakt

I en kommittémotion, undertecknad av sverigedemokraterna Adam Marttinen, Katja Nyberg, Ebba Hermansson och Bo Broman, framförs 19 förslag om vapen och skytte.

Några av dem handlar om illegala vapen och vapenbrott, men de flesta har bäring på jakt och sportskytte.

Sverigedemokraterna föreslår bland annat:

 • Tillåt fem patroner i magasinet och ett i loppet på halvautomatiska studsare även vid björnjakt.
 • Ge auktoriserade vapenhandlare möjlighet att skriva låneintyg på sex veckor, istället för två.
 • Utöka vapengarderoben. För specialiserade jägare är sex vapen inte tillräckligt.
 • Underlätta för säker förvaring av vapen och ammunition på annan plats än i bostaden.
 • Svensk vapenlag är fullgod för att kontrollera vapen och vapenägare, och regeringen bör verka för att EU:s vapendirektiv avskaffas.
 • Flytta hanteringen av vapenlicenser från Polisen till den nya jakt- och Viltmyndigheten som man föreslår ska bildas.
 • Avskaffa de tidsbegränsade femåriga vapenlicenserna, och utmönstra begreppet synnerliga skäl vid bedömningen om någon ska få vapenlicens. Ersätt det med vilka krav som ska ställas.

 

Sverigedemokraterna vill bland annat tillåta fler skott i halvautomater vid jakt på björn, vilket idag regleras lite olika i länsstyrelsernas licensjaktbeslut. Foto: Olle Olsson

Vaktar jaktstigsskyttet

Mikael Eskilandersson (SD) har varit flitig på vapen- och skytteområdet med inte mindre än sex motioner. De flesta av hans förslag återfinns i partikamraternas kommittémotion, men utöver dessa slår han också vakt om jaktstigsskyttet.

Att klassa jaktstigar som anläggningar som kräver tillstånd är inte till fördel för jägarna. Färre får bra träning, och i förlängningen drabbas viltet.

Eftersom det heller inte sker några olyckor på sådana tillfälliga skjutbanor är detta en ren skrivbordsprodukt, och regeringen bör snarast ta bort kraven på tillstånd för tillfälliga skjutbanor, som jaktstigsskytte, skriver motionären.

 

Slarv och okunnighet

I ytterligare en motion föreslår Mikael Eskilandersson att lagstiftningen ändras för att skilja på brott med legala vapen och kriminellas vapenbrott. I det första fallet handlar det oftast om slarv eller okunnighet, och lagstiftningen bör därför delas upp så att brott kopplade till kriminella kretsar ges ett högre straffvärde.

Hans partikamrat Eric Westroth ställer sig bakom kravet att tillåta förvaring av vapen på annan adress än där man är folkbokförd. Det är en säkerhetsfråga, enligt Westroth. Att ha vapen i svårgömda vapenskåp i en liten lägenhet och behöva transportera dem fram och tillbaka till jaktmarken utgör en större risk än när de förvaras i exempelvis föräldrahemmet.

Med motionen Registrering vid köp av ammunition föreslår kristdemokraten Robert Halef att ammunitionsköpare registreras vid köp samtidigt med att serienummer av ammunitionen antecknas, som ett sätt att förhindra att personer med licens köper ammunition åt kriminella, och för att ge polisen möjlighet att spåra ammunition som används vid brott.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev