Samtliga riksdagsmotioner anser att sälar och skarvar är för många. Foto: Johan Bjurer / Mostphotos

Säl och skarv ett återkommande bekymmer

Premium

Problemen som stora stammar av säl och skarv tilldrar sig som vanligt riksdagsledamöternas intresse. Även om antalet motioner i ämnet har minskat något jämfört med tidigare år, återfinns ett antal förslag för ökad jakt och bättre förvaltning.

Moderaterna är även inom det här området flitigast. Av de tio motionerna i ämnet har sex skrivits av M-märkta riksdagsledamöter. Bland övriga finns en centerpartist, en socialdemokrat och en sverigedemokrat.

Genomgående är att alla anser att sälar och skarvar är för många. Att de ställer till för stora problem för kustbefolkningen, inte minst för kustfisket.

 

Tre ton fisk

Resonemangen i motionerna liknar varandra. Magnus Stuart (M) beskriver hur skarvarna ökar i antal och hur allt fler får stifta bekantskap med fåglarna i takt med att de breder ut sig. Längs Sörmlandskusten och i Mälaren har skarven flerdubblats på bara några år, skriver motionären.

Något skyddsbehov för skarv finns inte och därför måste regering och riksdag agera för att införa allmän jakt på arten, föreslår Stuart.

En lång rad motioner om jakt och viltvård

Viktor Wärnick och Johan Weinerhall (båda M) vill också se en allmän jakttid på skarv. I sin motion beskriver de problemen skarven orsakar i Gävleborgs och Östergötlands län.

Bara i Roxen beräknas skarvarna äta tre ton fisk dagligen, och några enklare störningsoperationer kommer inte att hjälpa situationen, skriver motionärerna:

”Därför bör regeringen återkomma till riksdagen med lagstiftningsförslag så att det redan inför 2022 års sommarsäsong både tillåts allmän jakt och kan tillgripas verkligt kraftfulla åtgärder för kommunerna att vidta för att få bort skarven och dess skadliga effekter.”

 

Andra åtgärder

Moderaterna Jessika Roswall och Ulrika Karlsson beskriver hur människor i Sverige i allmänhet och Uppland i synnerhet drabbas när skarvarna blir fler och fler. Utanför Upplandskusten finns en skarvkoloni med 2.000 par, och både yrkesfiskare och fritidsfiskare hyser stor oro för hur det påverkar ett redan känsligt fiskbestånd.

Det är dags att pröva andra åtgärder, som är mindre reglerade. Bland annat att tillåta skyddsjakt på enskilds initiativ, samt införa en beståndsreglerande jakt. Därtill krävs andra åtgärder, skriver Roswall och Karlsson.

Flitiga moderata motionärer i rovdjursfrågor

De får medhåll av hela Stockholmsbänken med moderater som med Niklas Wykman i spetsen och med Stockholms skärgård som utgångspunkt beskriver skarvens påverkan på miljön, hur fisket påverkas och hur öar dör när skarvkolonier etableras.

Skyddsjakten som bedrivs är inte tillräckligt, utan det krävs ytterligare åtgärder, skriver Stockholmsmoderaterna.

 

Vill se undantag

Åsa Coenraads (M) menar att förbudet mot att handla med sälprodukter är ett stort hinder mot att få en ökad jakt på säl. Sälpopulationen i Östersjön och på västkusten utgör ett reellt hot mot olika fiskarter.

 

Foto: Anja Kjellsson

Ur ett jaktetiskt perspektiv är det viktigt att ta tillvara på bytet. Jakten behövs för att skydda fisket, och därför måste det vara möjligt att handla med det djuren avkastar. Regeringen bör därför arbeta aktivt för att få ett undantag från EU-förbudet, skriver motionären.

En liknande bakgrund tecknar Annicka Engblom (M) i sin motion där hon argumenterar för att beslut om skydds- och licensjakt på säl ska hanteras av länsstyrelserna. Engblom efterlyser också länsvisa förvaltningsplaner för skarv och säl.

 

Föreslår prickning

I motionen Åtgärder för bättre balansering av sälstammen vill centerpartisterna Anders Åkesson, Per Schöldberg och Sofia Nilsson införa allmän jakt på säl.

”Det stora och växande antalet sälar äter stora mängder fisk. Därigenom uppstår en konkurrenssituation om tillgången på fisk som idag allvarligt hotar det småskaliga och kustnära svenska yrkesfisket”, skriver motionärerna.

 

Foto: Anders Jarnemo

Åtta socialdemokrater med Björn Petersson som förste undertecknare beskriver i en motion problemen med de allt fler skarvarna längs de svenska kusterna. I exempelvis Kalmarsund fanns det 2018 57.000 skarvar, exklusive det årets ungar.

Att regeringen beslutat tillåta skyddsjakt på eget initiativ är bra, skriver de, men inte tillräckligt. Fler åtgärder krävs och för att fågeldirektivet ska vara trovärdigt måste regeringen verka för att skarvens skyddsstatus ändras.

Vapen och skytte engagerar i riksdagen

Aron Emilsson (SD) har ingen annan syn än övriga motionärer i skarvfrågan. Skarvarna måste bli färre genom att jakten underlättas, och att fri jakt med begränsningar i tid och av område möjliggörs. Emilsson pekar också på att äggprickning kan vara en effektiv metod för att minska fåglarnas tillväxt.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev