Kravet på allmän jakt på skarv återkommer bland riksdagsmotionerna, samt förslag att skyddsjakt på säl ska få bedrivas på enskilds initiativ. Foto: Jan Henrcison (skarvar), Lars-Henrik Andersson (riksdagen) och Niklas Liljebäck (sälar).

Många riksdagspolitiker ser stora problem med säl och skarv

Premium

Problemen som säl och skarv orsakar är ett sedan många år ständigt återkommande ämne bland motionerna till riksdagen. Så också i år där 15 motioner från politiker i fem partier tar upp frågan.

I mycket är motionerna sig lika, inte bara från år till och utan också till innehåll. Det handlar om att tillåta allmän jakt på skarv, att revidera EU:s fågeldirektiv, att tillåta handel med sälprodukter och att bedriva licensjakt på säl.
Socialdemokraten Åsa Lindestam konstaterar att skarvarna blir allt fler trots skyddsjakterna som genomförs regionalt. Skarven utgör på många platser längs Östersjökusten en sanitär olägenhet med ammoniaktdoftande stank och död växtlighet på öar där den häckar.
Därför föreslår Lindestam att regeringen ska utreda vad som kan göras för att minska skarvbestånden, genom allmän jakt men också med andra åtgärder, som äggprickning.

 

Ett undantag

Moderaterna Ann-Sofie Lifvenhage och Lotta Finstorp föreslår ett nationellt undantag från EU:s fågeldirektiv gällande skarven. Det har nu gått så långt att skarvetableringar påverkar orters attraktivitet samtidigt som det uppstår svårigheter för turism och fiskenäring.
Eftersom det finns så mycket skarv bör Sverige verka för ett undantag så att jaktbeslut kan fattas efter aktuella förhållanden istället för artens felaktiga status i direktivet, skriver motionärerna.

 

Säl och fiskare

Tillåt skyddsjakt på säl på enskilds initiativ och ändra EU:s fågeldirektiv så att skarven förs upp på listan över jaktbara arter. Det föreslår liberalerna Joar Forssell och Linda Nordquist i en riksdagsmotion.
De båda skriver att utvecklingen har vänt. På 1970-talet var Östersjöns sälar nära att utrotas. Idag hotas det kustnära fisket.
Centerpartisterna Per Schöldberg, Anders Åkesson och Sofia Nilsson slår också vakt om det kustnära fisket. För att säl och fiske ska kunna samexistera krävs allmän och förvaltande jakt på säl. Förbudet mot säljakt som utfärdats av Helsingforskommissionen 1974 saknar på grund av sälstammarnas tillväxt numera relevans, skriver motionärerna.

 

Påverkar allt

Med utgångspunkt från situationen i sjön Roxen i Östergötland föreslår Jonas Andersson (SD) allmän jakt på skarv i Roxen och på andra drabbade platser i landet. Andra metoder för att begränsa antalet skarvar bör också införas, skriver motionären.
I Roxen påverkar den stora skarvförekomsten praktiskt taget allt och alla – mark- och vattenägare, båtägare, fritidsfiskare, den biologiska mångfalden, friluftslivet. Det kan handla om 10.000 skarvar bara i Roxen vilket innebär stora påfrestningar på sjön, skriver motionären.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev