Läs också En lång rad motioner om jakt och viltvård