Det motioneras friskt om att fler vildsvin måste skjutas. Foto: Kjell-Erik Moseid

Ökad vildsvinsjakt föreslås i flera riksdagsmotioner

Företrädare för flera partier föreslår att jakten på vildsvin ökar. Längst går liberalen Nina Lundström som anser att andra åtgärder ska övervägas om jakträttsinnehavare inte ser till att minska stammen.

Nina Lundström (L) går inte närmare in på vilka andra åtgärder som hon tänker sig om jägarna inte skjuter tillräckligt med vildsvin. I riksdagsmotionen motiverar hon sitt förslag med att beskriva vilka problem djuren orsakar jord- och skogsbruk, och också vilka konsekvenserna blir om afrikansk svinpest kommer in i vildsvinsstammen.

Klart är att hon tycker att jägarna i Stockholmsregionen gör för lite:

”Det bör tas fram en strategi för hur vildsvinsstammen kan ytterligare minskas samt åtgärder för när jakträttsinnehavare inte håller efter en vildsvinsstam som vållar skada och är på stark tillväxt”, skriver Nina Lundström i motionen.

 

Ökad samordning

I de övriga fem motionerna med vildsvinstema vill riksdagsledamöterna genomgående att jakten ökar och att vildsvinen blir färre.

Socialdemokraterna Johan Löfstrand, Eva Lindh, Mattias Ottosson, Johan Andersson och Teresa Carvalho vill ge länsstyrelser och viltförvaltningsdelegationer i uppdrag att öka samordningen i förvaltningen av dovvilt och vildsvin, för att jakten ska bli effektivare och skadorna djuren orsakar minskar.

När markägare och jägare går samman om förvaltningen underlättas jakten. Men det förekommer att markägare lockar vildsvin till sina marker genom utfodring, för mer jakt. Ett första steg är att ställa större krav på samordnad jakt på statlig och kommunal mark, skriver motionärerna.

 

Förslag om skottpengar

Centerpartisten Mikael Larsson anser i sin motion Ökad avskjutning av vildsvin att ”omfattande regelförenklingar för att bland annat kunna ta tillvara, slakta och sälja köttet” kommer att bidra till ett ökat jakttryck på vildsvinsstammen.

Genom att hämta kunskap från intresseföreningarna inom jakt, skog och jord kan regeringen ta fram en strategi för en ökad avskjutning av vildsvin, heter det i motionen.

Per Söderlund och Mikael Strandman (SD) anser att de hjälpmedel som numera tillåts vid vildsvinsjakt är bra, men inte tillräckligt. Därför föreslår de i en motion att drönare ska tillåtas, som ett sätt för jägare att söka vildsvin i grödor och tät vegetation.

De två sverigedemokraterna vill också utreda om det är lämpligt att införa skottpengar på vildsvin.

 

Omedelbar samling

Cecilia Widegren (M) för i motionen Explosiv ökning av vildsvin fram flera förslag om hur avskjutningen ska öka. Hon vill se en förvaltningsplan med konkreta åtgärder för att minska stammen, ha en genomgång av vilka regler som gäller för vildsvinsjakt och att regeringen påskyndar arbetet för att jägare ska kunna sälja vildsvinskött direkt till konsument.

Widegren föreslår också att regeringen ”omedelbart” samlar alla berörda för att ta fram åtgärder som minskar vildsvinsstammens tillväxt.

Moderata riksdagsledamoten Helena Storckenfeldt anser att en ökad efterfrågan på vildsvinskött är något som kan öka jakten och därmed minska vildsvinsstammen.

Det ska bli enklare för jägare att sälja kött direkt till konsument, och hon vill ha en översyn av reglerna för vilthanteringsanläggningar med syftet att fler sådana ska etableras.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev